„NAJNOWSZE SPOJRZENIE NA PROBLEM SPASTYCZNOŚCI U DZIECI Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM W POSTACI DIPLEGII”. PO RAZ PIERWSZY W POLSCE BEVERLY CUSICK (6 kwietnia)
O tym, że zmienia się spojrzenie na problem spastyczności słychać było w świecie rehabilitacji od jakiegoś czasu. Teraz, po raz pierwszy w Polsce, masz możliwość poznania najnowszych badań, które przedstawione zostaną przez wielką postać: Beverly Cusick!

Wolnych miejsc: 0 (Lista rezerwowa)

Termin: 6 kwietnia 2019 (sobota)

Prowadząca (po raz pierwszy w Polsce): Beverly Cusick PT, MS, NDT, COF/BOC (szkolenie tłumaczone)

Miejsce: Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś, ul. Świętojerska 5/7, Warszawa

Dla kogo? Fizjoterapeuci, Ortotycy, Lekarze pediatrzy, Ortopedzi pediatryczni

Cena: 800 zł (w cenie materiały dydaktyczne, dyplom, bufet z zimnymi przekąskami, kawa, herbata)

LISTA REZERWOWA


Opis szkolenia:

Najnowsze badania kliniczne przynoszą duże wątpliwości co do znanego nam pojęcia mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) wśród dzieci przedwcześnie urodzonych oraz tych cierpiących na mózgowe porażenie dziecięce w postaci diplegii jako „motorycznej dysfunkcji spowodowanej statycznym uszkodzeniem górnych neuronów ruchowych, którego wynikiem jest spastyczność”.

Podczas szkolenia, Beverly Cusick przedstawi najnowsze badania, które kwestionują powyższą definicję i poddają próbie powszechne rozumienie, że spastyczność powoduje powstawanie przykurczów i patologii chodu u dzieci z diplegią. Beverly Cusick udowodni również, że terapie mające na celu “redukcję spastyczności” nie są jedynym rozwiązaniem. Prowadząca wyjaśni różnice pomiędzy zwiększonym napięciem mięśniowym a nadmiernym zgięciem, podda próbie wiarygodności Zmodyfikowaną Skalę Ashwortha i Zmodyfikowaną Skalę Tardieu jako testów spastyczności. Zaprezentuje liczne dowody na brak skuteczności i komplikacje związane z powszechnie stosowanymi „terapiami spastyczności” takimi jak: pompy baclofenowe, iniekcje botulinowe i selektywne rizotomie grzebietowa.

W końcu Beverly Cusick zakończy szkolenie prezentacją kilku kluczowych naukowych strategii terapeutycznych stosowanych wśród dzieci z diplegiczną postacią mózgowego porażenia dziecięcego. Zasugeruje rozwiązania, które angażują lekarzy i ortotyków wspieranych przez fizjoterapeutów.


Cele szkolenia:

Podczas szkolenia Beverly Cusick poruszy następującą problematykę:

 • Definicja napięcia mięśniowego, wzmożonego napięcia mięśniowego i obniżonego napięcia mięśniowego
 • Opis naturalnego napięcia mięśniowego i jego wpływ na tkanki przylegające
 • Dyskusja o znaczeniu doświadczeń ruchowych w fizjologicznej adaptacji napięcia mięśniowego
 • Omówienie relacji między długością mięśnia a napięciem mięśnia
 • Omówienie reakcji antygrawitacyjnych do wyprostu i ich znaczenie w życiu codziennym
 • Omówienie relacji stymulacji sensomotorycznej receptorów ciężaru ciała a pracy antygrawitacyjnej do wyprostu.
 • Omówienie roli systemów czucia powierzchownego i głębokiego podczas nabywania ruchu i mapingu mózgu.
 • Przedstawienie dowodów na poprawność definicji spastyczności według JW. Lance.a (z roku 1980)
 • Różnice między nadmiernym wzorcem zgięciowym a napięciem mięśniowym
 • Opis stanu systemu sensorycznego dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD)
 • Określenie środka ciężkości ciała (COM) i opisanie stosunku środka ciężkości ciała (COM) względem płaszczyzny podporu w pozycji stojącej wśród normalnie rozwijających się dzieci w wieku 4 lat oraz wśród dorosłych
 • Porównanie rozkładu środka ciężkości ciała względem płaszczyzny podporu między normalnie rozwijającymi się dziećmi a dziećmi z diplegią
 • Opis strategii aktywizacji mięśni potrzebnej do utrzymania pozycji stojącej w przypadku chronicznego, przedniego przesunięcia środka ciężkości ciała (COM) podczas stania i chodzenia. Odniesienie tej strategii do rozwoju typowej kurczliwości tkanek miękkich wśród dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
 • Wyjaśnienie zasadność EMG podczas rozciągania jako dowodu na „spastyczność”
 • Przedstawienie dowodów długoterminowych efektywności terapii „spastyczności” wśród dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w postaci diplegii z wykorzystaniem pompy baclofenowej, wybiórczej rizotomii grzbietowej i iniekcji botulinowych
 • Wyjaśnienie podstaw budowania kontroli tułowia i stawu biodrowego w liniowości i w celu poprawnej postawy jako strategii przeciwdziałąjącej przykurczom i strategii terapii chodu.
 • Sugestie strategii optymalizacji funkcjonalnego wpływu sensorycznego

Program szkolenia:

Godzina Zakres Ilość godzin dydaktycznych
07:30 Rejestracja. Poranna kawa i Meet&Greet -.-
8:00 Czym jest napięcie mięśniowe? 0,30
8:30 Czy kontrola postawy jest związana z napięciem mięśniowym kończyny? 1,15
9:45 Przerwa kawowa -.-
10:00 Co wiemy na temat zmian fizjologicznych zachodzących przy przykurczach mięśni kończyn dolnych (hypertonus)? 0,45
10:45 Czy deficyty w kontroli postawy powiązane są z ograniczeniem ruchomości kończyn dolnych i patologią chodu w diplegii? 0,45
11:30 Co wiemy o spastycznośći i jaka jest jej rola w powodowaniu deformacji i patologii chodu? 0,30
12:00 Przerwa na lunch -.-
13:00 Co wiemy o spastyczności? (ciąg dalszy) 1,0
14:00 Przerwa kawowa -.-
14:15 Co wiemy na temat długoterminowych efektów (kontrola postawy, siła mięśni, deformacja, chód) neurolitycznych i chirurgicznych metodach „redukowania spastyczności” wśród dzieci z diplegią? 1,15
15:30 Przerwa kawowa -.-
15:45 Czy mamy inne „narzędzia” do dyspozycji? 1.45
17:30 Pytania i dyskusja 0.30
18:00 Słowo końcowe i rozdanie dyplomów -.-
  Suma godzin dydaktycznych 8,15

Szkolenie deformacja stóp

Kim jest prowadząca Beverly Cusick?

 • Wykładowca na dorocznych konferencjach APTA, NDTA, Amerykańskiej Akademii Mózgowego Porażenia Dziecięcego i Medycyny Rozwojowej, Brytyjskiego Stowarzyszenia Prototyki i Ortotyki, Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortotyki i Prototyki
 • Prowadząca ponad 450 kursów w 18 krajach, wyłącznie na zaproszenie
 • Asystentka Profesora na Uniwerystecie Rocky Mountain
 • Od 1993 prywatna praktyka w Telluride, Colorado, w której, oprócz pracy z pacjentami, poświęca czas na pisanie literatury i materiałów edukacyjnych, rozwijaniu metod terapeutycznych oraz systemów ortotycznych związanych z TheraTogs

 

Doświadczenie zawodowe:

 • PT w Spaulding Rehabilitation Center, Boston, Massachusetts, USA (1 rok)
 • Dyrektor oraz PT w UCO Center, Lawrence, Massachusetts, USA (3 lata)
 • PT w Centrum Rehabilitacji Dziecięcej (Kluge Center), Charlottesville, Wirginia, USA (9 lat)
 • Dyrektor fizjoterapeutów oraz PT w Centrum Edukacyjnym “College of Health Related Professions at MUSC”, Charleston, Karolina Południowa, USA (3 lata)
 • Konsultant w Szpitalu Hill Hospital’s Head Trauma & Pediatrics, Lexington, Kentucky, USA (1 rok)
 • Asystentka w dziale fizjoterapii w “Children’s Hospital w Stanford, Palo Alto, Kalifornia, USA (4 lata)
 • Prywatna praktyka fizjoterapeutyczna, Telluride, Colorado, USA (26 lat)

 

Publikacje:

 • “Help Patients Manage Equinus Deformity”. O&P Business News, Kwiecień 2011, strony 74‐
 • “Orthotic Management of Low‐Toned Children: The Earlier the Better.” (współautorka). O&P Edge. Kwiecień 2011; strony 24‐
 • “Serial Casting and Other Equinus Deformity Management Strategies for Children and Adults with CNS Dysfunction.” 2010. Wydawnictwo: ProgressiveGaitWays.
 • “Foot Talk” 2009. Dwugodzinny wykład na temat funkcjonalnej anatomii stopy i zamkniętego lańcucha biomechanicznego, wspomagany zestawem prezentacji.
 • “Serial Casting for the Restoration of Soft Tissue Extensibility in the Ankle and Foot” (2007 i 2009). Tekst A
 • “Legs & Feet: A Review of Musculoskeletal Assessments” (1997 oraz kolejne wydanie 2015), W formie nagrania
 • “Lower Extremity Developmental Features” 2000.
 • “Progressive Casting and Splinting for Lower Extremity Deformity in Children with Neuromotor Dysfunction”, 1990. Wydawnictwo: Therapy Skill Builders.
 • Dodatkowo cytowana w kilkunastu rozdziałach innych książek, artykułów, konferencji, newsletterach w tym sieci NDTA w tematyce Ortopedii Pediatrycznej (rok 2006 i 2007)

Jak się zgłosić?

Szkolenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie miejsca są już zarezerwowane, ale zachęcamy gorąco do zapisania się na listę rezerwową. Jak tylko miejsce się zwolni, to od razu do Ciebie napiszemy!

LISTA REZERWOWA

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymasz od nas maila wraz z numerem konta na który prosimy o przelanie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 300 zł w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. W razie rezygnacji, opłata kwalifikacyjna nie będzie zwracana. Pozostałą kwotę prosimy wpłacić do 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 737 479 509