Czekamy na Dzielne Misie!

Ul.Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa

(48) 22 860 00 03

(48) 737 488 181

NIP: 525-255-4344

Regon: 146463528

KRS: 0000444987  Spółka zarejestrowana prez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS

Nr konta:
80 1030 0019 0109 8503 0006 8867
Citibank Handlowy S.A.

Odwołanie terapii:

Wiemy, że wypadki losowe zdarzają się. Ale nie chcemy aby nasi fizjoterapeuci siedzieli bezczynnie. Możesz bezpłatnie odwołać terapię do 17:00 poprzedniego dnia roboczego. Po tym terminie terapia będzie w pełni płatna.

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 22 860 00 03