fbpx

Czekamy na Dzielne Misie!

Ul.Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa

(48) 737 479 509

Odwołania terapii: (48) 737 488 181

NIP: 525-273-6022

Regon: 369258416

KRS: 0000713331  Spółka zarejestrowana prez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS

Nr konta:
47 1020 1068 0000 1602 0325 1246
PKO BP S.A.

Odwołanie terapii:

Wiemy, że wypadki losowe zdarzają się. Ale nie chcemy aby nasi fizjoterapeuci siedzieli bezczynnie. Możesz bezpłatnie odwołać terapię do 17:00 poprzedniego dnia roboczego. Po tym terminie terapia będzie płatna w 50%.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail) oraz danych osobowych dziecka - którego jestem przedstawicielem prawnym - wskazanych w treści wiadomości, w tym - jeśli takie zostały przez mnie wskazane w wiadomości - danych osobowych dotyczących stanu zdrowia dziecka przez INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ "DZIELNY MIŚ" sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na moją wiadomość.
Więcej informacji tutaj.

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 737 479 509