Cena
45 minut / 60 zł

W obecnych czasach istotnym i coraz częstszym problemem zdrowotnym są wady postawy. Najwięcej przypadków wad postawy pojawia się już około 5 roku życia. Zaniedbywanie tego problemu i brak korektywy może nieść odległe i negatywne skutki. W Dzielnym Misiu prowadzone sa zajęcia korekcji postawy, polegające na indywidualnych spotkaniach z dzieckiem i instruktarz dla dziecka i opiekuna.
Są to zajęcia trwające 45 minut mające na celu korygowanie wad postawy przez dobór adekwatnych do potrzeb ćwiczeń rozciągających, wzmacniających oraz wyrabiających nawyki utrzymywania prawidłowej postawy.

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 22 860 00 03