fbpx

Integracja bilateralna to koordynacja i współpraca obu stron ciała w działaniu (przód – tył, prawa – lewa, góra – dół). Celem terapii jest to, aby u pacjenta w zależności od jego potrzeb stymulować lub hamować układ motoryczny, sensoryczny i manifestujące się nieprawidłowe zachowania. Dzieci z problemami dwustronnej integracji często nie wykorzystują w pełni swoich możliwości; nie mają wykształconej dominacji ręki, mają problem z ruchami dwustronnymi, przekraczaniem linii środka, odróżnieniem strony prawej i lewej, koordynacją ruchową. Trudności z integracją bilateralną mogą potęgować takie problemy jak: nierozumienie instrukcji, problemy z czytaniem, pisaniem czy mówieniem.Program terapii układa terapeuta po uprzednim przeprowadzeniu diagnozy i wywiadu. Indywidualnie dobrane ćwiczenia wykonywane są przez 4 -6 tygodni po czym następuje rediagnoza, monitorowanie postępów pacjenta i dobranie ćwiczeń w oparciu o kolejne etapy rozwoju.

Integracja bilateralna wpływa na:
  • Świadomość ciała, schemat ciała

  • Równowaga statyczna i dynamiczna

  • Lepsza kontrola postawy

  • poprawia się pamięć sekwencyjna i planowanie ruchu

  • Automatyzacja ruchów

  • Daje możliwość wielozadaniowości

  • Poprawa funkcji fizycznych, umiejętności poznawczych, percepcji, uwagi i pamięci

  • Dodatkowe korzyści to wzrost pewności siebie, poczucia własnej wartości i motywacji

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 737 479 509