Nasi Neurologopedzi są jednymi z najlepszych specjalistów w zakresie komunikacji alternatywnej…

 

– diagnozowanie poziomu umiejętności komunikacyjnych dzieci niemówiących;

– dobór strategii komunikacyjnych;

– opracowanie modelu komunikacji z użyciem wybranych systemów do komunikacji wspomagającej i alternatywnej;

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 737 479 509