fbpx
Instytut Dzielny Miś
Instytut Dzielny Miś

Krok drugi


W poniższym formularzu proszę wpisz swój adres e-mail. Jest to konieczne.

Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji w programie. Załaduj 3 pobrane wcześniej i wypełnione przez Ciebie dokumenty w kroku 1, a następnie kliknij Wyślij.

Otrzymasz potwierdzenie wysłania wiadomości i zostanie wyświetlony Twój numer zgłoszenia, który otrzymasz również drogą elektroniczną.

  Załącznik nr 1:

  Załącznik nr 2:

  Załącznik nr 3:

  Załącznik nr 4:  Informacje o Programie

  Beneficjent i tytuł Programu

  Projekt o nazwie “DZIELNE MISIE! Usługi społeczne i zdrowotne dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych z Województwa Mazowieckiego.

  ” (zwany na tej stronie “Programem”) realizowany jest przez Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś sp. z o.o. sp. k.

  Cel Programu

  Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś sp. z o.o. sp.k. otrzymał wsparcie z Funduszy Europejskich, którego celem jest zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w postaci usług opiekuńczych, w tym także zdrowotnych, poprzez zwiększenie o 2 liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz zwiększenie o 51 liczby osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej, jak również poprzez działania edukacyjne i doradcze wspierające 141 opiekunów faktycznych.

  Planowane efekty Programu

  Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług
  środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

  Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich

  Wartość projektu: 1.999.692,72 zł

  Wkład Funduszy Europejskich: 1.847.412,72 zł

  Regulamin udziału w projekcie  Partnerzy Programu

  ul. Świętojerska 5/7
  00-236 Warszawa
  (48) 698 545 450