fbpx

PAMIĘTAMY, ŻE KAŻDE DZIECKO WYMAGA INDYWIDUALNEGO PODEJŚCIA. WSPÓLNIE Z OPIEKUNAMI UŁOŻYMY PLAN TERAPII.

Poniżej znajdziesz ceny naszych terapii. Jednak przy pierwszej wizycie w Instytucie wspólnie postanowimy, czy na pewno czas trwania lub częstotliwość będzie odpowiadać potrzebom Twojego dziecka!

Turnus Terapii Funkcjonalnej

5 dni / 120 minut dziennie

1750 zł

Turnus Terapii Funkcjonalnej
z wykorzystaniem Elektrostymulacji Zadaniowej

5 dni / 120 minut dziennie

1950 zł

Turnus z gipsowaniem seryjnym

15 dni / 120 minut dziennie

6900 zł

NDT Bobath i NDT Bobath dla niemowląt

60 minut

180 zł

Komunikacja Alternatywna i Wspomagająca

60 minut

180 zł

Integracja Sensoryczna

60 minut

160 zł

Terapia ręki

60 minut

170 zł

Psycholog dziecięcy

60 minut

180 zł

Turnus terapii wymuszonej koniecznością CIMT

10 dni /  180 minut dziennie

5500 zł

Konsultacja neurologopedyczna
mgr Hubert Żelazko

180 zł

Konsultacja neurologopedyczna
mgr Inga Piotrowska

200 zł

Terapia widzenia

60 minut

160 zł

Integracja Sensoryczna – Diagnoza

2 x 60 minut + pisemna opinia

400 zł

Badanie skalą inteligencji

2 spotkania+ test + pisemna opinia

550 zł

Funkcjonalna Ocena Widzenia

2 x 60 minut + pisemna ocena

550 zł

Opinia/zaświadczenie od specjalisty

70 zł

Wydanie dokumentacji medycznej

Pierwsze wydanie bezpłatnie

Odwołanie terapii w dniu poprzedzającym po godz. 17:00

50% ceny terapii

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 737 479 509