fbpx

Termin: Kurs już się odbył

Prowadząca:
Pani Gillian Stern, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Instruktorów NDT Bobath, Starszy Instruktor NDT Bobath (kurs tłumaczony)

Miejsce: Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś, ul. Świętojerska 5/7 Warszawa

Warunki uczestnictwa: ukończony kurs podstawowy NDT Bobath (8 tygodniowy)

Szczegółowy plan kursu:

Dzień Pierwszy

10:00 Rejestracja
10:15 Wprowadzenie i rozpoczęcie kursu
10:30 Wprowadzenie do koncepcji NDT Bobath oraz zasady terapeutyczne
11:30 Przerwa na kawę
11:45 Wprowadzenie do klasyfikacji oraz główne problemy dzieci ze spastycznością. Różnice pomiędzy tetraplegią a diplegią
12:30 Prezentacja pracy z pacjentem nr 1: ocena oraz terapia małego dziecka ze spastycznością w tetraplegii. Dyskusja
13:30 Luncz
14:00 Wspomagania – wskazówki terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem spastyczności
15:30 Przerwa na kawę
15:45 Prezentacja pracy z pacjentem nr 2: ocena oraz terapia dziecka ze spastystycznością w diplegii. Dyskusja
16:40 Podsumowanie pierwszego dnia
17:30 Zakończenie Pierwszego Dnia kursu

Dzień Drugi

9:00 Wpływ terapii na rozwój dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym
10:00 Rozwiązywanie problemów – tetraplegia ze spastycznością . Część pierwsza.
11:00 Przerwa na kawę
11:15 Rozwiązywanie problemów – tetraplegia ze spastycznością. Część druga
12:30 Luncz
13:30 Znaczenie gier i zabaw podczas terapii dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym
14:30 Przerwa na kawę
14:45 Prezentacja pracy z pacjentem nr 3: dziecko starsze ze spastycznością w tetraplegii. Dyskusja.
16:15 Podsumowanie oraz zakończenie kursu

Opinie uczestników kursu
ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content