fbpx

Potrzebujesz wsparcia dla Twojej rodziny w trudnym czasie, kiedy niepełnosprawność dziecka stawia Was przed wieloma wyzwaniami? Oferujemy Ci wyjątkową  terapię prowadzoną przez naszego doświadczonego psychologa, przy udziale całej Twojej rodziny.

W Dzielnym Misiu wierzymy, że siła rodziny i wzajemne zrozumienie są kluczowe w przekraczaniu trudności, zwłaszcza gdy dotyczą one niepełnosprawności dziecka. Nasz wykwalifikowany zespół psychologów specjalizuje się w pracy z rodzinami, które znajdują się w podobnej sytuacji, i jest gotowy zaoferować Wam niezbędne wsparcie.

TERAPIA RODZINNA Z PSYCHOLOGIEM – DLACZEGO JEST WAŻNA?

Podczas naszych konsultacji skupiamy się na Waszych indywidualnych potrzebach. Zapewniamy bezpieczne, empatyczne i zaufane miejsce, w którym każdy członek rodziny może wyrazić swoje obawy, uczucia i wątpliwości. Dzięki temu otwartemu dialogowi, wspólnie tworzymy strategie i rozwiązania, które pomogą Wam jako rodzinie lepiej radzić sobie z trudnościami i rozwijać się jako całość.

Nasi psycholodzy pomogą Wam zrozumieć procesy emocjonalne związane z niepełnosprawnością dziecka, zarówno na poziomie jednostki, jak i całej rodziny. Będą również oferować praktyczne narzędzia i techniki, które pozwolą Wam skuteczniej komunikować się i wspierać nawzajem. Nasi specjaliści udzielą również porad dotyczących rozwoju dziecka, zarządzania stresem, radzenia sobie z emocjami oraz dostosowania się do nowych wyzwań.

Nie musicie już czuć się sami w tej trudnej sytuacji. Dajcie nam szansę, abyśmy mogli towarzyszyć Wam w drodze do większego zrozumienia, harmonii i sukcesu jako rodzina. Zaufajcie naszym profesjonalnym psychologom, którzy mają bogate doświadczenie w pracy z rodzinami dotkniętymi niepełnosprawnością dziecka.

terapia rodzinna

TERAPIA RODZINNA – JAK BĘDZIE PRZEBIEGAĆ?

Podczas naszych konsultacji skupiamy się na Waszych indywidualnych potrzebach. Zapewniamy bezpieczne, empatyczne i zaufane miejsce, w którym każdy członek rodziny może wyrazić swoje obawy, uczucia i wątpliwości. Dzięki temu otwartemu dialogowi, wspólnie tworzymy strategie i rozwiązania, które pomogą Wam jako rodzinie lepiej radzić sobie z trudnościami i rozwijać się jako całość.

Nasi psycholodzy pomogą Wam zrozumieć procesy emocjonalne związane z niepełnosprawnością dziecka, zarówno na poziomie jednostki, jak i całej rodziny. Będą również oferować praktyczne narzędzia i techniki, które pozwolą Wam skuteczniej komunikować się i wspierać nawzajem. Nasi specjaliści udzielą również porad dotyczących rozwoju dziecka, zarządzania stresem, radzenia sobie z emocjami oraz dostosowania się do nowych wyzwań.

Nie musicie już czuć się sami w tej trudnej sytuacji. Dajcie nam szansę, abyśmy mogli towarzyszyć Wam w drodze do większego zrozumienia, harmonii i sukcesu jako rodzina. Zaufajcie naszym profesjonalnym psychologom, którzy mają bogate doświadczenie w pracy z rodzinami dotkniętymi niepełnosprawnością dziecka.

POZNAJ SWOJEGO TERAPEUTĘ RODZINNEGO

Martyna Wieczorek

Martyna Wieczorek – psycholog i pedagog specjalny

Martyna jest absolwentką pedagogiki specjalnej o specjalizacji surdopedagogika oraz wychowanie przedszkolne na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła także psychologię o specjalizacji psychoterapia i terapia seksualna na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Posiada doświadczenie obejmujące 8 lat pracy z dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz z ich rodzinami. Swoją pracę rozpoczęła od prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych, pracując terapeutycznie głównie z dziećmi z zaburzeniami ze spektum autyzmu, a także z dziećmi doświadczającymi niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej, z zaburzeniami dotyczącymi więzi oraz innymi ważnymi aspektami rozwoju dziecka. Zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyczna znalazła swe zastosowanie w wsparciu rodzin oraz opiekunów/nauczycieli/terapeutów pracujących z dziećmi. Obecnie dużą część jej pracy wypełniają spotkania z rodzicami, poradnictwo psychologiczne oraz planowanie i ewaluacja oddziaływań terapeutycznych.

Dodatkowo, prowadzi szkolenia dla rodziców oraz pedagogów i innych specjalistów pracujących z dziećmi.

Przez cały okres działalności zawodowej rozwija nieustannie swoje kompetencje zarówno w obszarze pracy z dziećmi jak i osobami dorosłymi. Ukończyła wiele kursów, m.in. „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”, „Metoda zachowań werbalnych czyli wczesna interwencja behawioralna”, „SAZ a ekstremalnie trudne zachowania”, „Studium pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej” prowadzone w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).

W Instytucie Dzielny Miś prowadzi konsultacje indywidualne oraz rodzinne.

W swojej pracy integruje różne nurty. Cechuje ją duża uważność, podchodzi ze zrozumieniem do wszystkich członków rodziny. Identyfikuje zasoby, mocne strony i pracuje z ich wykorzystaniem; wspiera, rozwija je i na ich podstawie dąży do realizacji celów wybranych do pracy.

Zajmuje się pracą nad zachowaniami trudnymi poprzez przyglądanie się niezaspokojonym potrzebom z jakich mogą wynikać, przez budowanie strategii proaktywnych oraz poszukiwanie metod co zrobić aby nie wzmacniać zachowania trudnego nawet jeśli się pojawi.

Ważną częścią jej pracy jest także wsparcie w kryzysie, praca nad relacjami w rodzinie, praca z emocjami jakie pojawiają się w opiekunach wychowujących dziecko z niepełnosprawnością oraz praca z potrzebami rodzica.

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content