fbpx

Czekamy na Dzielne Misie!

Instytut Dzielny Miś sp. z o.o.

Ul.Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa

(48) 698 545 450

 

NIP: 525-273-6022

Regon: 369258416

KRS: 0000911603  Spółka zarejestrowana prez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS

Nr konta:
47 1020 1068 0000 1602 0325 1246
PKO BP S.A.

Potwierdzenie rezerwacji na turnusy rehabilitacyjne i terapie:

 1. Potwierdzeniem rezerwacji terminu turnusu rehabilitacyjnego jest wpłacenie zadatku w wysokości 200zł na podstawie faktury, którą od nas otrzymasz (około 30 dni przed rozpoczęciem turnusu). Po zakończeniu turnusu, zadatek zostanie zaliczony na poczet końcowej opłaty za turnus. W przypadku odwołania turnusu, zadatek nie będzie zwracany.
 2. W przypadku pozostałych zajęć, możesz bezpłatnie odwołać terapię do 17:00 poprzedniego dnia roboczego. Po tym terminie terapia będzie płatna w 50%.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail) oraz danych osobowych dziecka - którego jestem przedstawicielem prawnym - wskazanych w treści wiadomości, w tym - jeśli takie zostały przez mnie wskazane w wiadomości - danych osobowych dotyczących stanu zdrowia dziecka przez INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ "DZIELNY MIŚ" sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na moją wiadomość.
  Więcej informacji tutaj.

  Zawiadomienie o zmianie formy prawnej spółki

  Niniejszym informujemy, że w dniu 20 lipca 2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ DZIELNY MIŚ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w INSTYTUT DZIELNY MIŚ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon oraz numerów rachunków bankowych. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000911603)

  Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. INSTYTUT DZIELNY MIŚ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ DZIELNY MIŚ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

  W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

  INSTYTUT DZIELNY MIŚ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Ul. Świętojerska 5/7

  00-236 Warszawa

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

  REGON  369258416

  NIP 5252736022

   

  ul. Świętojerska 5/7
  00-236 Warszawa
  (48) 698 545 450