fbpx
Beverly Cusick
O tym, że zmienia się spojrzenie na problem spastyczności słychać było w świecie rehabilitacji od jakiegoś czasu. Teraz, po raz pierwszy w Polsce, masz możliwość poznania najnowszych badań, które przedstawione zostaną przez wielką postać: Beverly Cusick!

Termin: : Szkolenie już odbyło się

Prowadząca (po raz pierwszy w Polsce): Beverly Cusick PT, MS, NDT, COF/BOC (szkolenie tłumaczone)

Miejsce: Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś, ul. Świętojerska 5/7, Warszawa

Dla kogo? Fizjoterapeuci, ortotycy, pediatrzy neurologiczni

MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

 


Opis szkolenia:

Najnowsze badania kliniczne przynoszą duże wątpliwości co do znanego nam pojęcia mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) wśród dzieci przedwcześnie urodzonych oraz tych cierpiących na mózgowe porażenie dziecięce w postaci diplegii jako „motorycznej dysfunkcji spowodowanej statycznym uszkodzeniem górnych neuronów ruchowych, którego wynikiem jest spastyczność”.

Podczas szkolenia, Beverly Cusick przedstawi najnowsze badania, które kwestionują powyższą definicję i poddają próbie powszechne rozumienie, że spastyczność powoduje powstawanie przykurczów i patologii chodu u dzieci z diplegią. Beverly Cusick udowodni również, że terapie mające na celu “redukcję spastyczności” nie są jedynym rozwiązaniem. Prowadząca wyjaśni różnice pomiędzy zwiększonym napięciem mięśniowym a nadmiernym zgięciem, podda próbie wiarygodności Zmodyfikowaną Skalę Ashwortha i Zmodyfikowaną Skalę Tardieu jako testów spastyczności. Zaprezentuje liczne dowody na brak skuteczności i komplikacje związane z powszechnie stosowanymi „terapiami spastyczności” takimi jak: pompy baclofenowe, iniekcje botulinowe i selektywne rizotomie grzebietowa.

W końcu Beverly Cusick zakończy szkolenie prezentacją kilku kluczowych naukowych strategii terapeutycznych stosowanych wśród dzieci z diplegiczną postacią mózgowego porażenia dziecięcego. Zasugeruje rozwiązania, które angażują lekarzy i ortotyków wspieranych przez fizjoterapeutów.


Cele szkolenia:

Podczas szkolenia Beverly Cusick poruszy następującą problematykę:

 • Definicja napięcia mięśniowego, wzmożonego napięcia mięśniowego i obniżonego napięcia mięśniowego
 • Opis naturalnego napięcia mięśniowego i jego wpływ na tkanki przylegające
 • Dyskusja o znaczeniu doświadczeń ruchowych w fizjologicznej adaptacji napięcia mięśniowego
 • Omówienie relacji między długością mięśnia a napięciem mięśnia
 • Omówienie reakcji antygrawitacyjnych do wyprostu i ich znaczenie w życiu codziennym
 • Omówienie relacji stymulacji sensomotorycznej receptorów ciężaru ciała a pracy antygrawitacyjnej do wyprostu.
 • Omówienie roli systemów czucia powierzchownego i głębokiego podczas nabywania ruchu i mapingu mózgu.
 • Przedstawienie dowodów na poprawność definicji spastyczności według JW. Lance.a (z roku 1980)
 • Różnice między nadmiernym wzorcem zgięciowym a napięciem mięśniowym
 • Opis stanu systemu sensorycznego dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD)
 • Określenie środka ciężkości ciała (COM) i opisanie stosunku środka ciężkości ciała (COM) względem płaszczyzny podporu w pozycji stojącej wśród normalnie rozwijających się dzieci w wieku 4 lat oraz wśród dorosłych
 • Porównanie rozkładu środka ciężkości ciała względem płaszczyzny podporu między normalnie rozwijającymi się dziećmi a dziećmi z diplegią
 • Opis strategii aktywizacji mięśni potrzebnej do utrzymania pozycji stojącej w przypadku chronicznego, przedniego przesunięcia środka ciężkości ciała (COM) podczas stania i chodzenia. Odniesienie tej strategii do rozwoju typowej kurczliwości tkanek miękkich wśród dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
 • Wyjaśnienie zasadność EMG podczas rozciągania jako dowodu na „spastyczność”
 • Przedstawienie dowodów długoterminowych efektywności terapii „spastyczności” wśród dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w postaci diplegii z wykorzystaniem pompy baclofenowej, wybiórczej rizotomii grzbietowej i iniekcji botulinowych
 • Wyjaśnienie podstaw budowania kontroli tułowia i stawu biodrowego w liniowości i w celu poprawnej postawy jako strategii przeciwdziałąjącej przykurczom i strategii terapii chodu.
 • Sugestie strategii optymalizacji funkcjonalnego wpływu sensorycznego

Program szkolenia:

Godzina Zakres Ilość godzin dydaktycznych
07:30 Rejestracja. Poranna kawa i Meet&Greet -.-
8:00 Adaptacja fizjologiczna (plastyczność) i typowe napięcie mięśniowe 0,30
8:30 Czy poprawna kontrola postawy i funkcjonalna liniowość stawów jest związane z rozwojem napięcia mięśniowego kończyny dolnej? 0,30
09:00 Czy kontrola postawy i  brak liniowości w obciążeniu stawów jest związane z ograniczeniem ruchomości w kończynach dolnych i patologicznym chodem u pacjentów diplegią 0,45
09:45 Przerwa -,-
10:15 Co wiemy na temat zmian fizjologicznych zachodzących przy przykurczach tkanek miękkich kończyn dolnych (hypertonus)? 0,45
11:00 Co wiemy o spastycznośći i jaka jest jej rola w powodowaniu deformacji i patologii chodu? 1,00
12:00 Lunch -,-
13:00 Kontunuacja: Co wiemy o spastycznośći i jaka jest jej rola w powodowaniu deformacji i patologii chodu? 0,30
13:30 Co wiemy na temat długoterminowych efektów (kontrola postawy, siła mięśni, deformacja, chód) neurolitycznych i chirurgicznych metodach „redukowania spastyczności” wśród dzieci z diplegią? 1,00
14:30 Przerwa kawowa -,-
14:45 Kontynuacja: Terapia “spastyczności” – długoterminowe efekty 0,45
15:30 Nowe opracowania w prowadzeniu dzieci z diplegią z hypertonusem: postawy spoczynkowe, optymalizacja wpływu receptorów obciążenia i ich reakcje, dedykowana terapia. 0,30
16:00 Przerwa kawowa -.-
16:15 Kontynuacja: Nowe opracowania w prowadzeniu dzieci z diplegią z hypertonusem. 0,30
16:45 Wideo: praktyczne przypadki 1,00
17:45 Pytania i dyskusja 0,15
18:00 Słowo końcowe i rozdanie dyplomów -.-
  Suma godzin dydaktycznych 8,00

Instytut Dzielny Miś

Kim jest prowadząca Beverly Cusick?

 • Wykładowca na dorocznych konferencjach APTA, NDTA, Amerykańskiej Akademii Mózgowego Porażenia Dziecięcego i Medycyny Rozwojowej, Brytyjskiego Stowarzyszenia Prototyki i Ortotyki, Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortotyki i Prototyki
 • Prowadząca ponad 450 kursów w 18 krajach, wyłącznie na zaproszenie
 • Asystentka Profesora na Uniwerystecie Rocky Mountain
 • Od 1993 prywatna praktyka w Telluride, Colorado, w której, oprócz pracy z pacjentami, poświęca czas na pisanie literatury i materiałów edukacyjnych, rozwijaniu metod terapeutycznych oraz systemów ortotycznych związanych z TheraTogs

 

Doświadczenie zawodowe:

 • PT w Spaulding Rehabilitation Center, Boston, Massachusetts, USA (1 rok)
 • Dyrektor oraz PT w UCO Center, Lawrence, Massachusetts, USA (3 lata)
 • PT w Centrum Rehabilitacji Dziecięcej (Kluge Center), Charlottesville, Wirginia, USA (9 lat)
 • Dyrektor fizjoterapeutów oraz PT w Centrum Edukacyjnym “College of Health Related Professions at MUSC”, Charleston, Karolina Południowa, USA (3 lata)
 • Konsultant w Szpitalu Hill Hospital’s Head Trauma & Pediatrics, Lexington, Kentucky, USA (1 rok)
 • Asystentka w dziale fizjoterapii w “Children’s Hospital w Stanford, Palo Alto, Kalifornia, USA (4 lata)
 • Prywatna praktyka fizjoterapeutyczna, Telluride, Colorado, USA (26 lat)

 

Publikacje:

 • “Help Patients Manage Equinus Deformity”. O&P Business News, Kwiecień 2011, strony 74‐
 • “Orthotic Management of Low‐Toned Children: The Earlier the Better.” (współautorka). O&P Edge. Kwiecień 2011; strony 24‐
 • “Serial Casting and Other Equinus Deformity Management Strategies for Children and Adults with CNS Dysfunction.” 2010. Wydawnictwo: ProgressiveGaitWays.
 • “Foot Talk” 2009. Dwugodzinny wykład na temat funkcjonalnej anatomii stopy i zamkniętego lańcucha biomechanicznego, wspomagany zestawem prezentacji.
 • “Serial Casting for the Restoration of Soft Tissue Extensibility in the Ankle and Foot” (2007 i 2009). Tekst A
 • “Legs & Feet: A Review of Musculoskeletal Assessments” (1997 oraz kolejne wydanie 2015), W formie nagrania
 • “Lower Extremity Developmental Features” 2000.
 • “Progressive Casting and Splinting for Lower Extremity Deformity in Children with Neuromotor Dysfunction”, 1990. Wydawnictwo: Therapy Skill Builders.
 • Dodatkowo cytowana w kilkunastu rozdziałach innych książek, artykułów, konferencji, newsletterach w tym sieci NDTA w tematyce Ortopedii Pediatrycznej (rok 2006 i 2007)

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content