fbpx
Instytytu Dzielny Miś

Gotowi na szkolenie, które otwiera oczy? My już na nim byliśmy. I nie mogliśmy zasnąć. Po raz pierwszy w Polsce szkolenie poprowadzi Beverly Cusick!


Termin: 7Szkolenie już się odbyło

Prowadząca (po raz pierwszy w Polsce): Beverly Cusick PT, MS, NDT, COF/BOC (szkolenie tłumaczone)

Miejsce: Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś, ul. Świętojerska 5/7, Warszawa

Dla kogo? Fizjoterapeuci, ortotycy, pediatrzy neurologiczni

MATERIAŁY SZKOLENIOWE


Opis szkolenia:

W ostatnim czasie dynamicznie zmienia się podejście do funkcji stawu skokowego w utrzymywaniu równowagi i chodzie. Zmieniają się także strategie terapeutyczne związane z ograniczaniem ruchu zgięcia podeszwowego (np. deformacja stopy) przyjmując, że zarówno system somatosensoryczny jak i kontrola postawy są czynnikami sprawczymi jak i celami interwencyjnymi.

Podczas szkolenia, Beverly Cusick przyjrzy się znaczeniu funkcji stawu skokowego w kontroli postawy i chodu. Omówi również fizjologię zmian mięśni i rolę spastyczności w tworzeniu przykurczy.

Zakres wykładu zweryfikuje zasadność i efektywność obecnych podejść terapeutycznych stosowanych w przypadku deformacji stopy, takich jak rozciąganie, blokowanie stawu skokowego kostki w pozycji 0° za pomocą ortez, iniekcji botulinowych, czy chirurgiczną interwencję.

W końcu, Beverly Cusick zaprezentuje nowe strategie terapeutyczne i ortotyczne, bazując na dorobku naukowym Shirley Sahrmann, Mary Weck i Elaine Owen skupiając się na tematyce dzieci z różnymi typami mózgowego porażenia dziecięcego.


Cele szkolenia:

Podczas szkolenia Beverly Cusick poruszy następującą problematykę:

 • Zdefiniowanie kontroli postawy i reakcji antygrawitacyjnych
 • Omówienie zmian rozwojowych w rozłożeniu ciężaru bazując na obserwacji stopy w pozycji stojącej
  Omówienie kinematyki i kinetyki chodu
 • Dyskusja dotycząca stopni inklinacji kości piszczeli i kości udowej podczas fazy podporowej w chodzie
 • Omówienie relacji między długością mięśnia a napięciem mięśnia.
 • Zdefiniowanie hipermobilności oaz przedstawienie jej na 3 przykładach deformacji stopy.
 • Omówienie najnowszych podejść do terapii deformacji stopy zgodnie z „Analizą Systemu Ruchowego” S.A. Sahrmann
 • Porady praktyczne podczas używania podstaw terapeutycznych zgodnych z koncepcją S.A. Sahrman oraz wyjaśnienie wad stosowania rozciągania, ostrzykiwania, wydłużania chirurgicznego, które skutkują osłabieniem stawu skokowego w przypadku deformacji stopy.
 • Wyjaśnienie podstaw ulepszenia ortez i butów oraz omówienie trzech metod tych ulepszeń zgodnych z najnowszym podejściem do terapii deformacji stóp
 • Omówienie komponentów liniowości i treningu przenoszenia ciężaru ciała oraz potrzebę zastosowania ulepszonych rozwiązań ortotycznych

Program szkolenia:

Godzina

Zakres Ilość godzin dydaktycznych
07:30

 

Rejestracja. Poranna kawa i Meet&Greet -.-
08:00 Wprowadzenie: jakie podejścia stosowaliśmy do tej pory w przypadku deformacji stopy (EQD)? Jak one działały? 0,30
08:30 Kontrola środku ciężkości ciała (COM): wpływ receptorów sensorycznych i stosowania powszechnej praktyki wstępnych umiejętności w osiąganiu efektywności pionowej kontroli postawy 0,45
09:15 Przerwa kawowa -,-
09:45 Kinematyka i Kinetyka ruchu: funkcja stawu skokowego i stopy w fazie podporowej. 1,00
10:45 Relacja między problemami kontroli postawy i somatosensotycznymi deficytami a rozwojem deformacji stopy 0,45
11:30 Analiza ruchu: wpływ na terapię deformacji stopy 0,30
12:00

 

Lunch -,-
13:00 Ocena zakresu ruchu stawu skokowego: propozycja metod, relacja między długością mięśni a napięciem mięśnia oraz sztywności 1,00
14:00

 

Przerwa kawowa -,-
14:15 Propozycje ulepszeń i modyfikacji w terapii deformacji stopy: podstawy i strategie 1,00
15:15 Filmy: nagrania przypadków z ulepszeniami i modyfikacjami (Posting/Tuning) 0,45
16:00

 

Przerwa kawowa -,-
16:15 Praktyczny (na podstawie przykładów) przegląd rozwiązań ortotyczych mających na celu re-edukację neuromotoryczną 0,45
17:00

 

Zastosowanie zasad w praktyce: filmy z realnymi przypadkami 0,45
17:45 Pytania, odpowiedzi i dyskusja 0,15
18:00

 

Słowo na zakończenie. Rozdanie dyplomów -,-
Ilość godzin dydaktycznych:

8,00

 


Kim jest prowadząca Beverly Cusick?

Instytut Dzielny Miś

 • Wykładowca na dorocznych konferencjach APTA, NDTA, Amerykańskiej Akademii Mózgowego Porażenia Dziecięcego i Medycyny Rozwojowej, Brytyjskiego Stowarzyszenia Prototyki i Ortotyki, Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortotyki i Prototyki
 • Prowadząca ponad 450 kursów w 18 krajach, wyłącznie na zaproszenie
 • Asystentka Profesora na Uniwerystecie Rocky Mountain
 • Od 1993 prywatna praktyka w Telluride, Colorado, w której, oprócz pracy z pacjentami, poświęca czas na pisanie literatury i materiałów edukacyjnych, rozwijaniu metod terapeutycznych oraz systemów ortotycznych związanych z TheraTogs

 

Doświadczenie zawodowe:

 • PT w Spaulding Rehabilitation Center, Boston, Massachusetts, USA (1 rok)
 • Dyrektor oraz PT w UCO Center, Lawrence, Massachusetts, USA (3 lata)
 • PT w Centrum Rehabilitacji Dziecięcej (Kluge Center), Charlottesville, Wirginia, USA (9 lat)
 • Dyrektor fizjoterapeutów oraz PT w Centrum Edukacyjnym “College of Health Related Professions at MUSC”, Charleston, Karolina Południowa, USA (3 lata)
 • Konsultant w Szpitalu Hill Hospital’s Head Trauma & Pediatrics, Lexington, Kentucky, USA (1 rok)
 • Asystentka w dziale fizjoterapii w “Children’s Hospital w Stanford, Palo Alto, Kalifornia, USA (4 lata)
 • Prywatna praktyka fizjoterapeutyczna, Telluride, Colorado, USA (26 lat)

 

Publikacje:

 • “Help Patients Manage Equinus Deformity”. O&P Business News, Kwiecień 2011, strony 74‐
 • “Orthotic Management of Low‐Toned Children: The Earlier the Better.” (współautorka). O&P Edge. Kwiecień 2011; strony 24‐
 • “Serial Casting and Other Equinus Deformity Management Strategies for Children and Adults with CNS Dysfunction.” 2010. Wydawnictwo: ProgressiveGaitWays.
 • “Foot Talk” 2009. Dwugodzinny wykład na temat funkcjonalnej anatomii stopy i zamkniętego lańcucha biomechanicznego, wspomagany zestawem prezentacji.
 • “Serial Casting for the Restoration of Soft Tissue Extensibility in the Ankle and Foot” (2007 i 2009). Tekst A
 • “Legs & Feet: A Review of Musculoskeletal Assessments” (1997 oraz kolejne wydanie 2015), W formie nagrania
 • “Lower Extremity Developmental Features” 2000.
 • “Progressive Casting and Splinting for Lower Extremity Deformity in Children with Neuromotor Dysfunction”, 1990. Wydawnictwo: Therapy Skill Builders.
 • Dodatkowo cytowana w kilkunastu rozdziałach innych książek, artykułów, konferencji, newsletterach w tym sieci NDTA w tematyce Ortopedii Pediatrycznej (rok 2006 i 2007)

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content