fbpx
Instytut Dzielny Miś

Po raz drugi udało nam się połączyć rzeczy, które zwykle są nie do połączenia. Połączyliśmy najwyższej jakości usługi opiekuńcze, oparte na realizacji turnusów terapeutycznych, z przystepną ceną!

Niemożliwe?


Po raz drugi udało sie nam pozyskać środki Unii Europejskiej aby przygotować  dla Was wyjątkowy Projekt. Projekt, dzięki któremu będziemy mogli zwiększyć dostępność naszych usług i zaproponować Wam zupełnie nowe działania edukacyjne i opiekuńcze! W Programie mogą wziąć udział dzieci z niepełnosprawnościami neurologicznymi z Mazowsza. Jednym z działań, które oferujemy w ramach projektu, jest możliwość odbycia aż 6 turnusów rehabilitacyjnych przy opłacie zaledwie 180zł każdy!


Nabór do Projektu rozpocznie się na tej stronie w dniu 14 kwietnia 2021 roku o godz. 12:00.

W projekcie udział wziąć będzie mogło 90 dzieci będących dotychczasowymi podopiecznymi Instytutu Dzielny Miś oraz 51 osób niebędących podopiecznymi Instytutu wraz ze swoimi rodzicami/opiekunami prawnymi.

Nabór potrwa do momentu wpłynięcia odpowiedniej liczby zgłoszeń wynikającej z ilości miejsc w Projekcie powiększonej o listę rezerwową.

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

Co możesz uzyskać przystępując do Projektu?


  1. Do 6 turnusów rehabilitacyjnych w cenie 180 zł za każdy. Jak zwykle turnusy rehabilitacyjne prowadzone będą przez naszych najlepszych fizjoterapeutów, a program zajęć i ilość turnusów dobierana będzie indywidualnie do każego z uczestników Projektu.
  2. Udział w ciekawych szkoleniach edukacyjnych. Przystępując do Projektu przygotujemy zestaw szkoleń skierowanych do rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych – pokażemy Ci jak poprawiać funkcjonowanie dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym lub jak nieść pierwszą pomoc dziecku z niepełnosprawnościami).
  3. Wizyty domowe mające na celu poprawienie architektury Twojego mieszkania tak, aby dzieci niepełnosprawne mogły lepiej w nim funkcjonować. Nie wszyscy uczestnicy Projektu objęci będą wizytami domowymi.
Instytut Dzielny Miś

Kiedy i jakie terapie i mogę otrzymać ramach Projektu?


W Projekcie możesz wykorzystać wszystkie, które na codzień oferujemy w naszym Instytucie, oprócz turnusu z gipsowaniem seryjnym. Jednak pamiętaj, że sposób w jaki działamy nastawiony jest na Funkcję. To znaczy, że przed rozpoczęciem turnusu przeprowadzimy dogłębny wywiad i wspólnie określimy cele terapeutyczne. Na podstawie zebranych informacji będziemy mogli zaproponować Ci odpowiedni zestaw terapii i ich częstotliwość.

Turnusy rehabilitacyjne w ramach Projektu wystartują od połowy 2021 roku. Planujemy wysyłać informację o zakwalifikowaniu się do Projektu z końcem kwietnia 2020.


Sprawdź dostępne terapie

Kto może wziąć udział w Projekcie i do czego Projekt zobowiązuje?


  1. Każde dziecko z niepełnosprawnościami neurologicznymi, przede wszystkim z mózgowym porażeniem dziecięcym, wraz z opiekunem, którzy posiadają miejsce zamieszkania w województwie mazowieckim według Kodeksu Cywilnego.
  2. Do Projektu zakwalifikowane zostaną kandydaci spełniający kryteria opisane w Regulaminie. Jednym z kryteriów jest kolejność zgłoszeń – ilość miejsc jest ograniczona i po wyczerpaniu miejsc na liście głównej i rezerwowej, kolejne aplikacji nie będą przyjmowane. Warto pospieszyć się!
  3. Pamiętaj, że przystępując do Projektu musisz wziąć udział w jego wszystkich częściach. Oznacza to, ze nie możesz na przykład odbyć tylko 2 z przysługujących Ci 3 turnusów rehabilitacyjnych. Twoja obecność na szkoleniu jest rownież obowiązkowa. Jeśli nie wypełnisz wszystkich części Projektu, to jesteśmy zobligowani wykreślić Cię z listy uczestników i wnioskować o pokrycie kosztów faktycznie wykorzystanych świadczeń.

Przeczytaj Regulamin
Instytut Dzielny Miś

Informacje o Projekcie

Beneficjent i tytuł Projektu

Projekt o nazwie „DZIELNE MISIE! Usługi społeczne i zdrowotne dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych z Województwa Mazowieckiego.

” (zwany na tej stronie „Programem”) realizowany jest przez Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś sp. z o.o. sp. k.

Cel Projektu

Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś sp. z o.o. sp.k. otrzymał wsparcie z Funduszy Europejskich, którego celem jest zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w postaci usług opiekuńczych, w tym także zdrowotnych, poprzez zwiększenie o 2 liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz zwiększenie o 51 liczby osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej, jak również poprzez działania edukacyjne i doradcze wspierające 141 opiekunów faktycznych.

Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich

Ogółem: 1.999.692,72 zł

Dofinansowanie: 1 847 412,72 zł

Wkład UE: 1 599 754,18 zł

Regulamin udziału w projekciePartnerzy Projektu

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content