fbpx
Instytut Dzielny Miś

Połączyliśmy rzeczy, które zwykle są nie do połączenia. Połączyliśmy najwyższej jakości turnusy rehabilitacyjne z niską ceną! Niemożliwe?


Dzięki środkom z Unii Europejskiej przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy Projekt. Program, z którego jesteśmy wyjątkowo dumni! Program, dzięki któremu będziemy mogli zwiększyć dostępność naszych usług i zaproponować Wam zupełnie nowe działania edukacyjne i opiekuńcze! W Projekcie mogą wziąć udział dzieci niepełnosprawne z Mazowsza.


Poniżej przedstawiamy listę dzieci i ich rodziców/opiekunów, którzy zostali zakwalifikowani do Programu wyniku przeprowadzonych kwalifikacji w dniu 9 grudnia 2019 roku.

Jak czytać tę listę?

Każda osoba, która złożyła w terminie dokumenty do naszego Biura Projektu otrzymała e-mail (na adres podany we wniosku) w którym podany jest numer ID uczestnika. Numer ID pojawić się może na liście osób zakwalifikowanych lub na liście rezerwowej.

Twojego numeru ID nie ma na żadnej z list? Oznacza to, że ilość punktów zdobytych w wyniku kwalifikacji nie była wystarczająca aby znaleźć się na listach.


Lista osób zakwalifikowanych

Nr ID Pozycja w kwalifikacjach PUNKTY
1 102 15
3 122 10
4 46 25
5 47 25
6 123 10
7 29 30
8 48 25
9 103 15
10 49 25
11 124 10
12 15 35
13 82 20
14 125 10
15 83 20
16 126 10
17 50 25
18 51 25
19 52 25
20 104 15
21 127 10
22 53 25
23 54 25
24 128 10
25 30 30
26 55 25
27 16 35
28 105 15
29 84 20
30 31 30
31 32 30
32 106 15
34 33 30
35 56 25
36 57 25
37 34 30
38 129 10
39 130 10
40 131 10
41 17 35
42 58 25
43 59 25
44 132 10
45 85 20
46 107 15
47 133 10
48 60 25
49 108 15
50 86 20
51 35 30
53 109 15
54 36 30
55 134 10
57 37 30
58 110 15
59 38 30
60 61 25
61 62 25
62 87 20
63 111 15
65 39 30
66 18 35
67 63 25
68 112 15
69 88 20
70 19 35
71 64 25
72 89 20
73 135 10
74 136 10
75 3 45
76 65 25
77 113 15
78 2 55
79 90 20
80 91 20
81 6 40
82 137 10
83 40 30
84 66 25
85 67 25
86 68 25
88 7 40
89 92 20
90 114 15
91 20 35
93 69 25
94 70 25
95 21 35
96 93 20
97 1 60
98 138 10
99 71 25
100 8 40
101 4 45
102 9 40
103 22 35
104 72 25
105 139 10
106 140 10
107 23 35
108 24 35
109 5 45
110 94 20
111 41 30
112 141 10
114 115 15
117 116 15
119 95 20
120 96 20
123 73 25
125 74 25
126 75 25
127 25 35
128 26 35
131 76 25
132 97 20
134 77 25
135 78 25
136 98 20
140 27 35
142 10 40
144 42 30
145 11 40
148 118 15
149 119 15
150 43 30
151 12 40
155 79 25
156 13 40
158 120 15
160 100 20
161 28 35
162 121 15
163 80 25
164 44 30
166 14 40
167 81 25
168 101 20
170 45 30

Lista rezerwowa

Twój numer ID jest na liście rezerwowej? Oznacza to, że jeśli dowolna osoby z listy podstawowej zdecyduje się nie przystąpić do Programu, to na jej miejsce zostanie wpisana pierwsza osoba z listy rezerwowej (decyduje pozycja na liście rezerwowej).

Nr ID Pozycja na liście rezerwowej PUNKTY
2 14 5
33 15 5
52 16 5
56 17 5
64 18 5
87 19 5
113 20 5
115 1 10
116 2 10
118 3 10
122 4 10
124 5 10
129 6 10
133 7 10
137 8 10
138 9 10
147 10 10
153 11 10
157 12 10
169 13 10

Co możesz uzyskać przystępując do Programu?


  1. Do 4 turnusów rehabilitacyjnych wraz z zajęciami dodatkowymi w cenie 244,80 zł za każdy. Jak zwykle turnusy rehabilitacyjne prowadzone będą przez naszych najlepszych fizjoterapeutów, a program zajęć i ilość turnusów dobierana będzie indywidualnie do każego z uczestników Programu.
  2. Udział w ciekawych szkoleniach edukacyjnych. Przystępując do Programu przygotujemy zestaw szkoleń skierowanych do rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych – pokażemy Ci jak poprawiać funkcjonowanie dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym lub jak nieść pierwszą pomoc dziecku z niepełnosprawnościami).
  3. Porady specjalistów przygotowane specjalnie dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprwanych – pokażemy Ci skąd pozyskiwać fundusze na rehabilitację i jak starać się dofinansowanie z NFZ.
  4. Wizyty domowe mające na celu poprawienie architektury Twojego mieszkania tak, aby dzieci niepełnosprawne mogły lepiej w nim funkcjonować. Nie wszyscy uczestnicy Programu objęci będą wizytami domowymi.
Instytut Dzielny Miś
Instytut Dzielny Miś

Kiedy i jakie terapie i mogę otrzymać ramach Programu?


W Programie możesz wykorzystać wszystkie, które na codzień oferujemy w naszym Instytucie, oprócz turnusu z gipsowaniem seryjnym. Jednak pamiętaj, że sposób w jaki działamy nastawiony jest na Funkcję. To znaczy, że przed rozpoczęciem turnusu przeprowadzimy dogłębny wywiad i wspólnie określimy cele terapeutyczne. Na podstawie zebranych informacji będziemy mogli zaproponować Ci odpowiedni zestaw terapii i ich częstotliwość.

Turnusy rehabilitacyjne w ramach Programu startują od stycznia 2020 roku. Planujemy wysyłać informację o zakwalifikowaniu się do Programu z końcem grudnia 2019.


Sprawdź dostępne terapie

Kto może wziąć udział w Programie i do czego Program zobowiązuje?


  1. Każde dziecko niepełnosprawne, przede wszystkim z mózgowym porażeniem dziecięcym, wraz z opiekunem, którzy posiadają miejsce zamieszkania w województwie mazowieckim według Kodeksu Cywilnego.
  2. Do Programu zakwalifikowane zostaną kandydaci spełniający kryteria opisane w Regulaminie. Jednym z kryteriów jest kolejność zgłoszeń – ilość miejsc jest ograniczona i po wyczerpaniu miejsc na liście głównej i rezerwowej, kolejne aplikacji nie będą przyjmowane. Warto pospieszyć się!
  3. Pamiętaj, że przystępując do Programu musisz wziąć udział w jego wszystkich częściach. Oznacza to, ze nie możesz na przykład odbyć tylko 2 z przysługujących Ci 3 turnusów rehabilitacyjnych. Twoja obecność na szkoleniu jest rownież obowiązkowa. Jeśli nie wypełnisz wszystkich części Programu, to jesteśmy zobligowani wykreślić Cię z listy uczestników i wnioskować o pokrycie kosztów faktycznie wykorzystanych świadczeń.

Przeczytaj Regulamin
Instytut Dzielny Miś

Informacje o Programie

Beneficjent i tytuł Programu

Projektu o nazwie „DZIELNYMIŚ! Usługi opiekuńcze i zdrowotne dla dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Mazowsza” (zwany na tej stronie „Programem”) realizowany jest przez Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś sp. z o.o. sp. k.

Cel Programu

Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś sp. z o.o. sp.k. otrzymał wsparcie z Funduszy Europejskich, którego celem jest zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w postaci usług opiekuńczych, w tym także zdrowotnych, poprzez zwiększenie o 4 liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz zwiększenie o 65 liczby osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej, jak również poprzez działania edukacyjne i doradcze wspierające 125 opiekunów faktycznych.

Planowane efekty Programu

Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług
środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich

Wartość projektu: 1.562.940,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1.250.352,00 zł

Regulamin udziału w projekciePartnerzy Programu

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content