fbpx
Instytut Dzielny Miś

PARTNERZY PROJEKTU TJ. INSTYTUT DZIELNY MIŚ SP. Z O.O. ORAZ PROJECT CREATION SP. Z O.O. INFORMUJĄ, IŻ W RAMACH TRWAŁOŚCI REZULTATÓW PROJEKTU NR RPMA.09.02.01-14-J473/23 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ZAPEWNIAJĄ STAŁĄ MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA USŁUG SPOŁECZNYCH (OPIEKUŃCZYCH I TERAPEUTYCZNYCH) DLA CO NAJMNIEJ 17 OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W RAMACH NOWO UTWORZONYCH MIEJSC WSPARCIA W PROJEKCIE.

Informacje o Projekcie

Beneficjent i tytuł Programu

Project Creation Sp. z o.o. w partnerstwie z Instytutrm Dzielny Miś Sp. z o.o., realizuje projekt dofinansowanyz  Funduszy Europejskich pt. “Usługi społeczne dla Mazowsza – wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.”

Cel Programu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w postaci usług opiekuńczych, w tym zdrowotnych, poprzez zwiększenie o 1 liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz o 17 liczby osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej, jak również poprzez działania edukacyjne wspierające opiekunów faktycznych.

Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich

Dofinansowanie projektu z UE: 441 225,00 PLN


Partnerzy Projektu

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content