fbpx
Instytut Dzielny Miś

Aktualizacja z dnia 9 lutego 2022 roku

Zaproszenie do udziału w postępowaniach nr 1/2022 oraz 2/2022.

POSTĘPOWANIE NR 1/2022 – rozeznanie rynku

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pt. „DZIELNE MISIE! Usługi społeczne i zdrowotne dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych z Województwa Mazowieckiego.”, Partnerzy projektu zapraszają do złożenia oferty cenowej na realizację usługi szkoleniowej dla opiekunów faktycznych uczestników projektu, w postaci szkoleń z zakresu „Szkolenie z podstaw pierwszej pomocy dla opiekunów osób niepełnosprawnych” realizowane dla łącznie max. 150 osób, w okresie do 31.05.2022 roku, w wymiarze 5,5 h szkolenia, w tym potencjalnie w formie zdalnej. Ostateczna liczba uczestników szkolenia wynikała będzie z deklaracji opiekunów faktycznych dzieci objętych wsparciem w projekcie.

Proszę o przesyłanie ofert na –> Formularz oferty na podany niżej adres mailowy lub składanie ich osobiście w biurze Partnera projektu pod adresem: Project Creation Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 7b lok. 12 do dnia 15.02.2022 r. do godz. 12:00
mail. biuro@projectcreation.pl
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem +48 609-607-315

———————————————————————————————————————————————————

POSTĘPOWANIE NR 2/2022 – rozeznanie rynku

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pt. „DZIELNE MISIE! Usługi społeczne i zdrowotne dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych z Województwa Mazowieckiego.”, Partnerzy projektu zapraszają do złożenia oferty cenowej na realizację usługi szkoleniowej dla opiekunów faktycznych uczestników projektu, w postaci szkoleń z zakresu „Ergonomia życia codziennego opiekunów dzieci niepełnosprawnych” realizowane dla łącznie max. 150 osób, w okresie do 31.05.2022 roku, w wymiarze 5,5 h szkolenia, w tym potencjalnie w formie zdalnej. Ostateczna liczba uczestników szkolenia wynikała będzie z deklaracji opiekunów faktycznych dzieci objętych wsparciem w projekcie.

Proszę o przesyłanie ofert na –> Załączonym formularzu na podany niżej adres mailowy lub składanie ich osobiście w biurze Partnera projektu pod adresem: Project Creation Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 7b lok. 12 do dnia 15.02.2022 r. do godz. 12:00
mail. biuro@projectcreation.pl
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem +48 609-607-315

Poniżej znajdują się wyniki naboru do Projektu.

Jak sprawdzić czy zakwalifikowałem/am się do Projektu?

Sprawdź swój numer ID (otrzymałeś/aś go w mailu potwierdzającym rejestrację). Następnie odszukaj ten numer w poniższych tabelach. Jeśli znajduje się na liście podstawowej, to oznacza że liczba punktów kwalifikuje Cię do wzięcia udziału w Projekcie. Jeśli Twój numer ID jest na liście rezerwowej, to nic się nie przejmuj – w miarę trwania Projektu zapraszamy do niego po kolei osoby z listy rezerwowej.

Nie pamiętasz swojego numeru ID?

Przypomnimy Ci go! Wyślij SMS na numer 737 479 509 w treści wpisując adres e-mail podany podczas rejestracji. W SMS zwrotnym otrzymasz swój numer ID.

Lista podstawowa (osoby zakwalifikowane):

W kolejności pod względem numeru ID

Dotychczasowi podopieczni

Nowi podopieczni

ID Liczba punktów ID Liczba punktów
5 20 3 20
7 35 6 25
8 15 9 15
17 30 10 30
18 40 12 20
23 15 13 20
27 20 15 30
28 20 36 35
29 20 39 25
32 25 45 20
34 35 54 20
35 30 56 35
37 15 78 35
38 40 84 30
42 25 100 20
44 20 123 60
47 20 128 25
48 30 132 45
51 25 140 25
53 40 145 25
58 50 151 30
59 65 155 30
63 30 167 25
64 20 176 20
68 20 177 50
69 25 178 30
71 20 182 30
74 50 185 25
75 15 187 35
76 35 220 25
77 30 221 45
88 55 230 20
91 45 232 35
93 20 233 40
95 30 235 20
101 30 249 45
104 30 250 25
106 55 253 40
107 40 254 25
112 25 255 45
122 65 259 25
124 45 270 25
126 55 278 25
127 35 283 25
133 25 288 40
135 25 291 25
137 20 311 30
141 55 315 40
146 20 317 30
159 60 321 30
164 60 324 30
169 25
173 45
180 40
186 25
188 20
189 30
195 60
211 30
214 35
216 40
225 30
228 25
229 30
231 25
236 20
239 25
240 30
243 30
247 25
251 30
261 40
265 30
266 25
271 30
273 25
275 25
277 30
281 35
289 40
290 30
294 30
300 20
302 50
305 50
306 30
307 35
312 25
312 20
323 35

Lista rezerwowa

W kolejności pod względem nr ID

Dotychczasowi podopieczni

Nowi podopieczni

ID Liczba punktów ID Liczba punktów
1 10 9 15
2 5 14 15
4 5 21 10
11 0 22 15
16 10 46 5
31 10 49 10
33 10 96 10
40 10 97 15
41 10 99 10
43 10 143 10
50 10 149 10
52 10 161 10
60 10 200 15
62 10 215 15
67 5 227 0
86 15 244 15
94 15 246 10
98 10 256 10
116 15 264 5
121 10 267 15
136 10 279 5
138 15 282 5
150 10 284 10
152 15 285 15
158 15 286 10
163 10 292 5
165 5 295 15
171 0 296 10
172 15 322 10
181 15 325 10
192 15 329 0
201 15
205 15
206 15
226 15
237 10
242 15
245 10
262 15
276 10
293 10
297 15
301 15
314 10
316 15
330 5

Informacje o Programie

Po raz drugi udało nam się połączyć rzeczy, które zwykle są nie do połączenia. Połączyliśmy najwyższej jakości usługi opiekuńcze, oparte na realizacji turnusów terapeutycznych, z przystepną ceną!

Niemożliwe?

Po raz drugi udało sie nam pozyskać środki Unii Europejskiej aby przygotować  dla Was wyjątkowy Projekt. Projekt, dzięki któremu będziemy mogli zwiększyć dostępność naszych usług i zaproponować Wam zupełnie nowe działania edukacyjne i opiekuńcze! Jedyn z działań jest możliwość odbycia aż 6 turnusów rehabilitacyjnych w cenie 180zł każdy. W Programie mogą wziąć udział dzieci z niepełnosprawnościami neurologicznymi z Mazowsza.

W projekcie udział wziąć będzie mogło 90 dzieci będących dotychczasowymi podopiecznymi instytutu dzielny miś oraz 51 osób niebędących podopiecznymi instytutu wraz ze swoimi rodzicami/opiekunami prawnymi.

 

Co możesz uzyskać przystępując do Projektu?


  1. Do 6 turnusów rehabilitacyjnych w cenie 180 zł za każdy. Jak zwykle turnusy rehabilitacyjne prowadzone będą przez naszych najlepszych fizjoterapeutów, a program zajęć i ilość turnusów dobierana będzie indywidualnie do każego z uczestników Projektu.
  2. Udział w ciekawych szkoleniach edukacyjnych. Przystępując do Projektu przygotujemy zestaw szkoleń skierowanych do rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych – pokażemy Ci jak poprawiać funkcjonowanie dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym lub jak nieść pierwszą pomoc dziecku z niepełnosprawnościami).
  3. Wizyty domowe mające na celu poprawienie architektury Twojego mieszkania tak, aby dzieci niepełnosprawne mogły lepiej w nim funkcjonować. Nie wszyscy uczestnicy Projektu objęci będą wizytami domowymi.

Kiedy i jakie terapie i mogę otrzymać ramach Projektu?


W Projekcie możesz wykorzystać wszystkie, które na codzień oferujemy w naszym Instytucie, oprócz turnusu z gipsowaniem seryjnym. Jednak pamiętaj, że sposób w jaki działamy nastawiony jest na Funkcję. To znaczy, że przed rozpoczęciem turnusu przeprowadzimy dogłębny wywiad i wspólnie określimy cele terapeutyczne. Na podstawie zebranych informacji będziemy mogli zaproponować Ci odpowiedni zestaw terapii i ich częstotliwość.

Turnusy rehabilitacyjne w ramach Projektu wystartują od połowy 2021 roku. Planujemy wysyłać informację o zakwalifikowaniu się do Projektu z końcem maja 2021 roku.


Sprawdź dostępne terapie

Kto może wziąć udział w Projekcie i do czego Projekt zobowiązuje?


  1. Każde dziecko z niepełnosprawnościami neurologicznymi, przede wszystkim z mózgowym porażeniem dziecięcym, wraz z opiekunem, którzy posiadają miejsce zamieszkania w województwie mazowieckim według Kodeksu Cywilnego.
  2. Do Projektu zakwalifikowane zostaną kandydaci spełniający kryteria opisane w Regulaminie. Jednym z kryteriów jest kolejność zgłoszeń – ilość miejsc jest ograniczona i po wyczerpaniu miejsc na liście głównej i rezerwowej, kolejne aplikacji nie będą przyjmowane. Warto pospieszyć się!
  3. Pamiętaj, że przystępując do Projektu musisz wziąć udział w jego wszystkich częściach. Oznacza to, ze nie możesz na przykład odbyć tylko 2 z przysługujących Ci 3 turnusów rehabilitacyjnych. Twoja obecność na szkoleniu jest rownież obowiązkowa. Jeśli nie wypełnisz wszystkich części Projektu, to jesteśmy zobligowani wykreślić Cię z listy uczestników i wnioskować o pokrycie kosztów faktycznie wykorzystanych świadczeń.

Przeczytaj Regulamin
Instytut Dzielny Miś

Informacje o Projekcie

Beneficjent i tytuł Programu

Projekt o nazwie „DZIELNE MISIE! Usługi społeczne i zdrowotne dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych z Województwa Mazowieckiego.

” (zwany na tej stronie „Programem”) realizowany jest przez Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś sp. z o.o. sp. k.

Cel Programu

Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś sp. z o.o. sp.k. otrzymał wsparcie z Funduszy Europejskich, którego celem jest zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w postaci usług opiekuńczych, w tym także zdrowotnych, poprzez zwiększenie o 2 liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz zwiększenie o 51 liczby osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej, jak również poprzez działania edukacyjne i doradcze wspierające 141 opiekunów faktycznych.

Planowane efekty Programu

Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług
środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich

Wartość projektu: 1.999.692,72 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1.847.412,72 zł

Regulamin udziału w projekciePartnerzy Programu

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content