fbpx

Wiem, że w dowolnym momencie mogę cofnąć wyrażoną zgodę.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ „DZIELNY MIŚ” sp. z o.o. sp. k. z siedzibą
w Warszawie (dalej INSTYTUT DZIELNY MIŚ) w ramach realizacji świadczeń rehabilitacyjnych na najwyższym poziomie, przykłada ogromną uwagę do ochrony danych osobowych swoich Pacjentów, ich Przedstawicieli ustawowych, a także swoich pracowników i współpracowników czy osób zainteresowanych usługami INSTYTUTU DZIELNY MIŚ.

Mając na uwadze powyższe INSTYTUT DZIELNY MIŚ uprzejmie informuję, że INSTYTUT DZIELNY MIŚ jest administratorem Państwa danych osobowych, które przekazują Państwo INSTYTUTOWI  DZIELNY MIŚ.

Jeżeli będą chcieli Państwo dowiedzieć się jakichkolwiek informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez INSTYTUT DZIELNY MIŚ, INSTYTUT DZIELNY MIŚ zachęca do kontaktu:

  1. w sposób tradycyjny na adres: INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ „DZIELNY MIŚ” sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa;
  2. drogą elektroniczną na adres: dane.osobowe@dzielnymis.pl

INSTYTUT DZIELNY MIŚ przetwarza Państwa dane osobowe w celu odpowiedzi na Państwa wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania w ten sposób danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO[1] oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

INSTYTUT DZIELNY MIŚ może ujawnić Państwa dane osobowe podmiotom współpracującym z INSTYTUTME DZIELNY MIŚ w zakresie obsługi administracyjnej, podmiotom świadczącym usługi informatyczne lub prawne, podmiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne i psychologiczne.

INSTYTUT DZIELNY MIŚ nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich czy do organizacji międzynarodowych.

INSTYTUT DZIELNY MIŚ będzie przetwarzał Państwa w terminie roku od dnia zakończenia kontaktu
z INSTYTUTEM DZIELNYM MISIEM lub krócej, jeżeli cofną Państwo wyrażoną zgodę lub złożą Państwo wniosek o usunięcie danych osobowych.

INSTYTUT DZIELNY MIŚ uprzejmie informuje, że mają Państwo następujące prawa:

  1. prawie do żądania od INSTYTUTU DZIELNY MIŚ dostępu do danych osobowych;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania  danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych;
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie drogą elektroniczną na adres: dane.osobowe@dzielnymis.pl; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

które to prawa mogą Państwo zrealizować poprzez wysłanie wniosku na wyżej wskazane dane kontaktowe.

  1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest warunkiem umownym czy ustawowym. Jednak brak podania przez Państwa danych osobowych umożliwia brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.

Nie będą Państwo podlegali decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

[1]       Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content