fbpx
 1. INSTYTUT DZIELNY MIŚ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej: „INSTYTUT DZIELNY MIŚ„) jest administratorem Państwa danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe: INSTYTUT DZIELNY MIŚ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa; e-mail:  dane.osobowe@dzielnymis.pl
 3. INSTYTUT DZIELNY MIŚ przetwarza Państwa dane osobowe w celu odpowiedzi na Państwa zapytania, oferty czy uwagi (możliwość kontaktu oraz ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes INSTYTUTU DZIELNY MIŚ, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO[1])
 4. Może ujawnić Państwa dane osobowe podmiotom współpracującym z INSTYTUTEM DZIELNY MIŚ w zakresie obsługi administracyjnej, podmiotom świadczącym usługi informatyczne lub prawne, podmiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne i psychologiczne;
 5. Nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich czy do organizacji międzynarodowych;
 6. Będzie przetwarzał Państwa do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa lub do dnia realizacji Państwa żądań, gdy sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych osobowych przez INSTYTUT DZIELNY MIŚ lub złożą Państwo wniosek o usunięcie danych osobowych;
 7. Mają Państwo następujące prawa:

 

 • prawo do żądania od INSTYTUTU DZIELNY MIŚ dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo do usunięcia Państwa danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; które to prawa mogą Państwo zrealizować poprzez wysłanie wniosku na wyżej wskazane dane kontaktowe;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest warunkiem umownym czy ustawowym. Jednak brak podania przez Państwa danych osobowych umożliwia brak możliwości skontaktowania się z Państwem.
 2. Nie będą Państwo podlegali decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

 

[1]       Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content