fbpx
Jest to jedno z najnowszych szkoleń prowadzonych przez Beverly Cusick. Przez dwa dni jego trwania Beverly wnika głęboko w tematykę zmian rozwojowych, tkanek miękkich, kontroli postawy i liniowości i zmienia dotychczasowy sposób myślenia dotyczącego działań terapeutyczych i rozwiązań ortopedycznych. Jedno jest pewne – po tym szkoleniu ciężko jest zasnąć oraz fundamentalnie zmienia się warsztat pracy.

CZAS TRWANIA: 2 dni

TERMIN:  14-15 września 2019 (sobota i niedziela)

PROWADZĄCA: BEVERLY CUSICK PT, MS, NDT, COF/BOC (SZKOLENIE TŁUMACZONE)

MIEJSCE: INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ DZIELNY MIŚ, UL. ŚWIĘTOJERSKA 5/7, WARSZAWA

DLA KOGO? FIZJOTERAPEUCI, ORTOTYCY, PEDIATRZY NEUROLOGICZNI,  TERAPEUCI ZAJĘCIOWI, ORTOPEDZI, NEUROLODZY, ORTOPEDZI, TERAPEUCI KOŃCZYNY GÓRNEJ, inni członkowie zespołów rehabilitacyjnych

CENA: 1.600 ZŁ BRUTTO (cena zawiera materiały dydaktyczne w języku polskim, bufet z zimnymi przekąskami, napoje ciepłe i zimne, dostęp do zasobów medycznych Beverly w języku angielskim)


OPIS SZKOLENIA:

Podczas szkolenia Beverly Cusick przedstawi przegląd informacji na temat rozwoju i funkcji systemu somatosensorycznego, roli kontroli postawyw zdobywaniu ruchu i fizjologicznym adaptacjom, mechanizmy modelowania szkieletowego i ich odziaływanie oraz idealnego rozwoju ortopedycznego i jego patomechanika w tułowiu i kończynach dolnych

Omawiany na szkoleniu prawidłowy rozwój powiązany będzie z m.in.:

 • Działaniem systemu somatosensorycznego
 • Nauką kontroli postawy oraz zarządzaniem ciężarem ciała
 • Wpływem biomechanicznym donoszonej ciąży
 • Funkcjonowaniem postawy oraz liniowości stawów kończyn
 • Elementami podejścia Sharmanna do analizy Systemu Ruchowego
 • Procesem fizjologicznej adaptacji kości, tkanek miękkich i sensomotorycznej kory mózgowej

Rozwój deformacji omawiany będzie w odniesieniu m.in. do:

 • Spastyczności
 • Rozluźnienieniem więzadeł
 • Przedwczesnemu porodowi
 • Strategii ruchowej w przypadku niewystarczającej kontroli postawy i wrodzonych, niepoprawnych reakcji prostujących
 • Obserwacji związanej z odchyleniem postawy od poprawnej pozycji w przeszłości
 • Błędów w modelowaniu szkieletowym

Beverly omówi również strategie terapeutyczne w odniesieniu m.in. do:

 • Dystrybucji masy ciała w przełożeniu na funkcjonowanie płaszczyzny podparcia
 • Funkcjonowaniu liniowości stawów i związanym z tym długością mięśni
 • Osłabieniu
 • Potencjałowi modelowania szkieletowego

 

 


CELE SZKOLENIA – CZEGO DOKŁADNIE NAUCZYSZ SIĘ?

Po ukończeniu szkolenia będziesz w stanie:

 • Opisać cechy normalnej, pourodzeniowej niedojrzałości struktury szkieletowej i jej liniowości, a w szczególności
  • Kyfozy piersiowo-lędźwiowego
  • Przykurczu zgięciowego stawu biodrowego
  • Zwiększonego kąta antywersji kości udowej
  • Zwiększonego kąta antytorsji kości udowej
  • Zwiększonego i zmniejszonego kąta szyjkowo trzonowego
  • Torsji podudzia
 • Rozróżnić napięcie mięśniowe od obciążenia mięśniowego i zastosować tą wiedzę do procesu modelowania szkieletowego i potencjału modelowania u dorastającego dziecka.
 • Omówić przyczyny i znaczenie bilateralnego, symetrycznego i antygrawitacyjnego wyprostu szyi i tułowia u pacjenta w wieku około 4 miesięcy
 • Wyjaśnić obecność symetrii jako dowodu na podstawową kontrolę postawy w pozycji na plecach i na brzuchu u dziecka w wieku 4 miesięcy
 • Opisać wpływ zgięcia biodrowego u normalnie rozwijającego się noworodka na wczesne modelowanie się kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej
 • Wskazać powiązanie pomiędzy idealną postawą i liniowością stawów dolnej kończyny u noworodka urodzonego w wyniku donoszonej ciąży a nabywania umiejętności kontroli postawy w pozycji siedzącej, stojącej, na brzuchu i na plecach
 • Wskazać powiązanie pomiędzy postawą i liniowością stawów kończyn dolnych u noworodka urodzonego w wyniku donoszonej ciąży a nabywaniem umiejętności czworakowania i siadania
 • Opisać postęp rozwojowy pomiędzy nauką kontroli postawy a nauką chodu w zakresie zmiany postawy i odnieść ten postęp do re-edukacji neuromotorycznej.
 • Umieć odnieść osiągnięcie świadomego przenoszenia ciężaru ciała w płaszczyźnie czołowej wobec kształtującej się zdolności używania kończyn
 • Rozróżnić antywersję kości udowej od antytorsji kości udowej i wyjaśnić różnicę pomiędzy tymi pojęciami w odniesieniu do terapii z wykorzystanie ortotyki
 • Wyjaśnić dlaczego pomiary biodra w przyśrodkowej i bocznej rotacji zakresu ruchu (ROM) nie reprezentują ruchowości stawów biodrowych
 • Opisać anatomiczne komponenty torsji podudzia i ich typowy proces rozwojowy
 • Opisać oczywistą relację pomiędzy stanem kontroli postawy a rozciągliwością mięśni kończyn
 • Podać przykłady normalnej wielokrotnej praktyki
 • Wyjaśnić relację pomiędzy zdolnością do przenoszenia ciężaru w płaszczyźnie czołowej, momentem generowania siły potrzebnej do wymachu kończyny w chodzie, a redukcją torsji kości długiej w kończynach dolnych
 • Wyjaśnić możliwy wpływ ukierunkowanej – specyficznej odpowiedzi posturalnej (poziom 1) na rozwój typowych przykurczy wśród dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym pod opieką ambulatoryjną.
 • Wyjaśnić możliwości somatosensoryczne i korzyści terapeutyczne optymalizacji płaszczyzny podstawy i funkcjonowania liniowości stawów w życiu codziennym

 


PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień Pierwszy: 14 września (sobota)

Godzina Zakres Ilość godzin dydaktycznych
08:45 Rejestracja i Meet&Greet -.-
9:00 Przegląd zmian rozwojowych zachodzących w kręgosłupie i kończynach dolnych 0,30
9:30 Napięcie i obciążenie: kształtowanie się kości i stawów na podstawie modelowania szkieletowego 1,00
10:30 Przerwa kawowa -,-
11:00 Kierunek proksymalny przed dystalnym: wpływ nauki i utrzymania kontroli postawy na rozwój ortopedyczny i neuromotoryczny 1,15
12:15 Lunch -,-
13:30 Biomechaniczne korzyści ciąży donoszonej 1,15
14:45 Przerwa kawowa -,-
15:00 Rozkład ciężaru ciała podczas rozwoju neuromotorycznego i ortopedycznego 1,00
16:00 Modelowa rozciągliwość tkanek miękkich kończyn dolnych  – materiał dowodowy 0,30
16:30 Przerwa kawowa -,-
16:45 Kontynuacja – Modelowa rozciągliwość tkanek miękkich kończyn dolnych 0,15
17:00 Znaczenie deficytów kontroli postawy w rozwoju deformacji 0,45
17:45 Pytania i dyskusja -.-
Suma godzin dydaktycznych

7,00

 

Dzień drugi: 15 września (niedziela)

Dzień Drugi
Godzina Zakres Ilość godzin dydaktycznych
8:00 Powitanie i poranna kawa -.-
8:15 Wyjaśnienie pojęć torsji i wersji kości udowej 0,30
8:45 Zmiany rozwojowe w miednicy i kości udowej w płaszczyźnie porzecznej 1,00
9:45 Przerwa kawowa -,-
10:15 Zmiany rozwojowe w zakresie ruchu rotacji „ biodra” – znaczenie kliniczne 0,30
10:45 Ocena zakresu ruchu rotacji „ biodra” 0,30
11:15 Ocena torsji udowej

 

0,45
12:00 Lunch

 

-,-
13:00 Wpływ kliniczny badań nad płaszczyzną poprzeczną biodra i kości udowej 0,45
13:45 Studium przypadku – video 0,30
14:15 Przerwa kawowa -,-
14:30 Zmiany rozwojowe kolana, nogi i stopy w płaszczyźnie poprzecznej 1,00
15:30 Przerwa kawowa -,-
15:45 Wpływ kliniczny badań nad płaszczyzną poprzeczną kolana i nogi 0,30
16:15 Korelacja liniowości stóp z rozwojem ortopedycznym wśród osób z mózgowym porażeniem dziecięcym w postaci diplegii 0,45
17:00 Pytania i dyskusja 0,15
Suma godzin dydaktycznych 7,00

 


 

KIM JEST PROWADZĄCA BEVERLY CUSICK?

Instytut Dzielny Miś

 • Wykładowca na dorocznych konferencjach APTA, NDTA, Amerykańskiej Akademii Mózgowego Porażenia Dziecięcego i Medycyny Rozwojowej, Brytyjskiego Stowarzyszenia Prototyki i Ortotyki, Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortotyki i Prototyki
 • Prowadząca ponad 450 kursów w 18 krajach, wyłącznie na zaproszenie
 • Asystentka Profesora na Uniwerystecie Rocky Mountain
 • Od 1993 prywatna praktyka w Telluride, Colorado, w której, oprócz pracy z pacjentami, poświęca czas na pisanie literatury i materiałów edukacyjnych, rozwijaniu metod terapeutycznych oraz systemów ortotycznych związanych z TheraTogs

 

Doświadczenie zawodowe:

 • PT w Spaulding Rehabilitation Center, Boston, Massachusetts, USA (1 rok)
 • Dyrektor oraz PT w UCO Center, Lawrence, Massachusetts, USA (3 lata)
 • PT w Centrum Rehabilitacji Dziecięcej (Kluge Center), Charlottesville, Wirginia, USA (9 lat)
 • Dyrektor fizjoterapeutów oraz PT w Centrum Edukacyjnym “College of Health Related Professions at MUSC”, Charleston, Karolina Południowa, USA (3 lata)
 • Konsultant w Szpitalu Hill Hospital’s Head Trauma & Pediatrics, Lexington, Kentucky, USA (1 rok)
 • Asystentka w dziale fizjoterapii w “Children’s Hospital w Stanford, Palo Alto, Kalifornia, USA (4 lata)
 • Prywatna praktyka fizjoterapeutyczna, Telluride, Colorado, USA (26 lat)

 

Publikacje:

 • “Help Patients Manage Equinus Deformity”. O&P Business News, Kwiecień 2011, strony 74‐
 • “Orthotic Management of Low‐Toned Children: The Earlier the Better.” (współautorka). O&P Edge. Kwiecień 2011; strony 24‐
 • “Serial Casting and Other Equinus Deformity Management Strategies for Children and Adults with CNS Dysfunction.” 2010. Wydawnictwo: ProgressiveGaitWays.
 • “Foot Talk” 2009. Dwugodzinny wykład na temat funkcjonalnej anatomii stopy i zamkniętego lańcucha biomechanicznego, wspomagany zestawem prezentacji.
 • “Serial Casting for the Restoration of Soft Tissue Extensibility in the Ankle and Foot” (2007 i 2009). Tekst A
 • “Legs & Feet: A Review of Musculoskeletal Assessments” (1997 oraz kolejne wydanie 2015), W formie nagrania
 • “Lower Extremity Developmental Features” 2000.
 • “Progressive Casting and Splinting for Lower Extremity Deformity in Children with Neuromotor Dysfunction”, 1990. Wydawnictwo: Therapy Skill Builders.
 • Dodatkowo cytowana w kilkunastu rozdziałach innych książek, artykułów, konferencji, newsletterach w tym sieci NDTA w tematyce Ortopedii Pediatrycznej (rok 2006 i 2007)

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Kliknij w przycisk powyżej i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Na podany adres e-mail otrzymasz maila zwrotnego z naszym numerem konta – potwierdzeniem rezerwacji jest przelanie zadatku w wysokości 600zł w ciągu 7 dni od zgłoszenia. W przypadku rezygnacji, zadatek nie będzie zwracany.

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content