fbpx

Całkowicie nowe szkolenie!

Stymulacja słuchowa może czynić cuda. A na pewno może niwelować, ograniczać lub kompensować pierwotne jak i wtórne deficyty takie jak: nadwrażliwość słuchowa, nadpobudliwość, zaburzenia odżywiania, snu, wzmożone/obniżone napięcie mięśniowe, brak motywacji, współpracy, bierność, apatia, trudności z wykonywaniem poleceń, problemy koordynacyjne, opóźniony rozwój ruchowy/mowy. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością dokładają się ograniczenia ruchu, deprywacja sensoryczna czy sensytyzacja. Jeśli pracujesz na co dzień z takimi pacjentami, to szkolenie jest dla Ciebie. Zobacz jak działa stymulacja słuchowa!


DATA:  4 i 5 września 2021 (sobota i niedziela)

PROWADZĄCA: MAŁGORZATA KARGA – Fizjoterapeutka, NDT-Bobath-Baby, Miedzynarodowy Instruktor SI, Specjalistka treningów słuchowych, Autorka koncepcji SensiMotor®

MIEJSCE: INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ DZIELNY MIŚ, ŚWIĘTOJERSKA  5/7, WARSZAWA

DLA KOGO? Fizjoterapeuci, członkowie zespołów rehabilitacyjnych, pediatrzy.

CENA: PLN 1.200zł brutto (w cenie: materiały szkoleniowe, zimny bufet z nielimitowaną kawą, herbatą, napojami i przekąskami)


 

OPIS SZKOLENIA:

Rosnąca ilość dzieci z nadwrażliwością słuchową, sensoryczną oraz deficytami przetwarzania słuchowego stawia nowe wyzwania w terapii, bo częstą ich konsekwencją są: nadpobudliwość, zaburzenia odżywiania, snu, wzmożone/obniżone napięcie mięśniowe, brak motywacji, współpracy, bierność, apatia, trudności z wykonywaniem poleceń, problemy koordynacyjne. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością dokładają się ograniczenia ruchu, deprywacja sensoryczna czy sensytyzacja. Deficyty te, zarówno pierwotne jak i wtórne, można niwelować, ograniczać lub kompensować stosując stymulację słuchową w trakcie rehabilitacji.

Ruch, wzrok, słuch z perspektywy funkcji trudno traktować odrębnie. Na co dzień nasze funkcjonowanie w tym obszarze wyznacza integracja wzrokowo-słuchowo-ruchowa. Ci którzy poznali terapeutyczną moc multimodalnej integracji nie wyobrażają już sobie rehabilitacji bez wspomagania słuchowego, bo dźwięk pomaga w:

 • Regulacji reaktywności i pobudzenia układu nerwowego
 • Regulacji oddychania, snu, jedzenia
 • Regulacji napięcia mięśniowego
 • Rozwoju reakcji nastawczych i równoważnych
 • Sekwencyjności
 • Timingu
 • Koordynacji
 • Orientacji w przestrzeni
 • Praksji
 • Rozwoju mowy i małej motoryki

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Znaczenie słuchu dla naszego funkcjonowania.
 2. Odruch Moro a wrażliwość sensoryczna.
 3. Stymulacja słuchowa przy wygórowanej reakcji przestrachu.
 4. Stymulacja słuchowa przy nadpobudliwości i nadwrażliwości słuchowej.
 5. Stymulacja słuchowa przy deficytach przedsionkowych.
 6. Stymulacja słuchowa w rehabilitacji niemowląt.
 7. Stymulacja słuchowa w rehabilitacji dzieci z MPD.
 8. Stymulacja słuchowa w rehabilitacji dzieci z ASD.
 9. Stymulacja słuchowa w rehabilitacji dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym, zespołem Downa.
 10. Kilka słów o popularnych treningach słuchowych (Tomatis, Johansen itp.) – kiedy warto z nich korzystać.
 11. Q&A, case studies uczestników.

 

 

KIM JEST PROWADZĄCA MAŁGORZATA KARGA? KILKA SŁÓW OD SAMEJ PROWADZĄCEJ

 

Moja zawodowa przygoda rozpoczęła się w 1993 roku, kiedy to uzyskałam tytuł mgr rehabilitacji ruchowej (obecnie fizjoterapii) na wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Studia wybrałam z pasji do sportu i chęci pomagania innym.

Zaraz po uzyskaniu dyplomu wyjechałam na rok do Kanady szlifować język angielski i zdobywać doświadczenie pracując z osobami po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Wyjazdy do Anglii w czasie studiów oraz pobyt w Ameryce otworzył mnie na inne kultury w czasach postkomunistycznych. Wyjazdy pokazały mi, że inny nie znaczy gorszy a tolerancja, ciekawość poznania inności w ludziach, teoriach, kocepcjach może nas wzbogacać i być bardzo rozwojowa.  W tamtych czasach ten powiew Zachodu miał duży wpływ na mój światopogląd i życie zawodowe. Późniejsze doświadczenia utwierdziły mnie w tych przekonaniach. Doprowadziły również do sformułowania motta:

„Pokaż mi jak postępujesz, a powiem Ci kim jesteś”.

Pierwszy kontakt z tematem przetwarzania sensorycznego miałam dzięki Violet Maas, u której w 1994 roku  ukończyłam pierwszy w Polsce kurs Integracji Sensorycznej. Trafiłam na niego z ciekawości nie sadząc, że tak zmieni moją przyszłość. Chęć doskonalenia swoich umiejętności w latach 90-tych XX wieku miałam możliwość zaspokajać na kursach NDT-Bobath i NDT-Bobath Baby prowadzonych przez wspaniałych zagranicznych instruktorów. To na ich przykładzie zobaczyłam, jak można nauczać w przyjaznej atmosferze i dużo wymagać. A przede wszystkim wspomagać procesowe a nie schematyczne myślenie. Do dzisiaj jest to spójne z moją filozofią diagnosty, terapeuty i wykładowcy.

Od 1994 roku wprowadzałam stymulację sensoryczną w proces rehabilitacji niemowląt, dzieci ze złożoną niepełnosprawnością, dzieci niewidomych, słabowidzących i głuchoniewidomych. Dzięki wieloletniej  pracy w interdyscyplinarnym zespole nauczyłam się wieloaspektowego podejścia do dziecka oraz ważności określania obszarów priorytetowych w całościowym procesie terapii.

W 1998 roku założyłam własną firmę i od tego czasu stale łączyłam pracę metodami NDT i SI, stosując autorską kombinację stymulacji sensomotorycznej w pracy z niemowlętami w warunkach domowych i gabinetowych a na sali SI z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym z SPD, niewidomymi, głuchymi, z autyzmem, zespołem Downa, lekkim MPDz. Od tego czasu specjalizuję się w diagnozie i terapii sensomotorycznej niemowląt oraz terapii SI.

W 2000 roku odbyłam staż z SI w Bostonie w Perkins School for the Blind.

Rosnąca ilość dzieci z deficytami słuchowymi spowodowała, że jako pierwsza osoba w Polsce w 2010 zastosowałm zintegrowaną terapię SI z treningiem słuchowym. Ukończyłam w Denver w USA Zintegrowane Treningi Słuchowe, dowiadując się od samej Lucy Miller jak bezpiecznie łączyć treningi słuchowe z terapią SI. (Lucy Miller jest twórczynią pojęcia Sensory Processing Disorder i propagatorką holistycznego podejścia do diagnozy i terapii SPD, wykraczającego poza założenia metody SI Ayres).

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu z sukcesami od 2010 roku promuję zintegrowaną terapię somatosensoryczną i stymulację słuchową. Ciekawość diagnosty i terapeuty pozwoliła mi na kursach polskich i amerykańskich zgłębić tajniki wielu treningów słuchowych na świecie, w tym metodę Tomatisa, The Listening Program Spectrum dla osób z ASD, Therapeutic Listening wykorzystujący rytm i inne modyfikacje muzyki dla odruchu orientacyjnego, kontaktu i motoryki, metodę Warnkego. Chętnie zdobywam doświadczenie z nowościami świata słuchowego dostępnych w Polsce i nie tylko. Zbieram również opinie wspaniałych terapeutów chętnych do współpracy. Z zaciekawieniem obserwuję rozwój nowych metod. Pozwala mi to zdobywać doświadczenie i dobierać optymalnie narzędzie diagnostyczne i terapeutyczne do potrzeb pacjenta. 

Od 2010 roku specjalizuję się również w diagnozie i terapii sensomotorycznej dzieci z trudnościami z koncentracją uwagi i nauką. Rozwijając swoje umiejętności okazało się, że poza sensoryką oraz przetwarzaniem słuchowym  niezbędne jest zgłębienie zagadnienia funkcji wzrokowych i znaczenia pomocy ortoptycznej i optometrycznej przy trudnościach w szkole, z uwagą oraz z kontaktem i komunikacją. Zdobyłam umiejętności pozwalające na przesiewowe i funkcjonalne badanie funkcji wzrokowych.
Doskonaląc swoje umiejętności w zakresie kontaktu i komunikacji odbyłam kursy Video Treningu Komunikacji (VIT) oraz DIR Floor Time®.

Wszystkie w/w wymienione kwalifikacje uzyskałam na certyfikowanych szkoleniach prowadzonych przez autorytety w swoich dziedzinach lub twórców tych metod.

Od lat regularnie uczestniczę w zagranicznych konferencjach sensorycznych w USA i Europie.

Od 2002 roku jestem Certyfikowanym Międzynarodowym Instruktorem Integracji Sensorycznej, co pozwoliło mi przez lata wykształcić setki polskich wspaniałych diagnostów i terapeutów – specjalistów pełnych zaangażowania, empatii i kreatywności, czym wyróżniają się w świecie.

Moje obecne specjalizacje i obszary zainteresowań zawodowych to:

 1. wiekowo- niemowlęta, maluchy i dzieci szkolne,
 2. tematycznie – wrażliwość sensoryczna, obronność sensoryczna, procesy regulacji, koncentracja uwagi, trudności szkolne, trauma.

 

Osobiste doświadczenia spoza świata sensorycznego pozwoliły mi spojrzeć dodatkowo z innej perspektywy na symptomy sensoryczne. Tak powstała autorska koncepcja SensiMotor®,  której pragnę poświęcić kolejny etap swojego życia zawodowego.

Przez lata pracy i własnych doświadczeń zarówno jako specjalista jak i pacjent, nauczyłam się, że rolą terapeuty nie jest poprawianie jedynie parametrów, czy umiejętności. Najważniejsze dla rozwoju pacjenta są: empatia, odpowiedzialność, szacunek, poczucie zaufania, stawianie bezpiecznych granic, wspomaganie efektywnego i samodzielnego funkcjowania z wykorzystaniem wiedzy specjalistycznej, rozwijanie poczucia wartości i pasji mimo istniejących niedoskonałości czy ograniczeń. Stawianie wymagań adekwatnych do możliwości pacjenta i jego Rodziny, tak by wzmacniać poczucie sukcesu i wartości a nie powodować frustrację po obu stronach. Można pokusić się i powiedzieć, że Sztuką jest być Człowiekiem i Specjalistą jenocześnie.

 


JAK SIE ZAPISAĆ?

KLIKNIJ I WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

POTWIERDZENIEM UDZIAŁU JEST WNIESIENIE OPŁATY KWALIFIKACYJNEJ W WYSOKOŚCI 350 ZŁ W CIĄGU 7 DNI OD DATY ZGŁOSZENIA NA RACHUNEK BANKOWY WSKAZANY W MAILU ZWROTNYM. W RAZIE REZYGNACJI, OPŁATA KWALIFIKACYJNA NIE BĘDZIE ZWRACANA. POZOSTAŁĄ KWOTĘ, PROSIMY WPŁACIĆ DO 30 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA.

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content