fbpx

SZKOLENIE SKŁADA SIĘ Z 4 WEEKENDOWYCH ZJAZDÓW,  ZAJĘĆ ONLINE I 30 DNIOWEJ GRUPY MENTORINGOWEJ PO UKOŃCZENIU KURSU. TERMINY ZJAZDÓW:

23-24 kwietnia 2022

28-29 maja 2022

25-26 czerwca 2022

3-4 września 2022

PROWADZĄCA:

MAŁGORZATA KARGA FIZJOTERAPEUTKA, NDT-BOBATH-BABY, MIEDZYNARODOWY INSTRUKTOR SI, SPECJALISTKA TRENINGÓW SŁUCHOWYCH, AUTORKA KONCEPCJI SENSIMOTOR®

 

MIEJSCE:

INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ DZIELNY MIŚ, ŚWIĘTOJERSKA  5/7, WARSZAWA

DLA KOGO?

Fizjoterapeuci

CENA:

6.700zł brutto (4 zjazdy weekendowe, zajęcia on-line pomiedzy i po zjazdach, grupa mentoringu konsultacyjnego przez 30 dni po ukończeniu kursu)

Sensi Motor Baby Basic

INTEGRACJA SENSORYCZNA: NAJBARDZIEJ KOMPLEKSOWE SZKOLENIE DLA FIZJOTERAPEUTÓW!

Integracja sensoryczna? Wiemy, jak cenicie sobie szkolenia, które nie tylko dadzą Wam mocną dawkę wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim wzmocnią Waszą praktykę. Dlatego, na całość tego szkolenia, składają się aż 4 zjazdy stacjonarne, praca samodzielna w formie on-line (pomiędzy zjazdami oraz po ich zakończeniu) oraz Grupa Mentoringu Konsultacyjnego prowadzonego przez Małgorzatę Kargę przez 30 dni od zakończeniu szkolenia.

Sam/a widzisz – jeśli planujesz stać się certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej, to po ukończeniu tego szkolenia otrzymasz najpełniejsze przygotowanie!

Szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów którzy, po jego ukończeniu, uzyskają uprawnienia do diagnozy i terapii SI (I i II stopnia).

Dodatkowo:

 • Uzyskujesz Certyfikat I i II stopnia SI oraz Certyfikat Ayres SI plus (ASI plus) dla fizjoterapeutów.

 • Nauczysz się sztuki diagnozy i terapii SI z zachowaniem ASI Fidelity Measure.

 • Nauczysz się diagnozy i terapii sensorycznej małych dzieci oraz dzieci niebadalnych testami.

 • Nauczysz się badań testowych SI.

 • Dowiesz się jak łączyć terapię SI z technikami fizjoterapeutycznymi i dlaczego możesz zaproponować więcej niż oryginalne SI.

 • Dowiesz się jak włączać stymulację wzrokową i słuchową do terapii SI.

 • Nauczysz się podchodzić holistycznie do symptomów sensorycznych.

 • Otrzymasz wsparcie po ukończeniu szkolenia w postaci mentoringowej grupy wsparcia prowadzonej przez Małgorzatę Kargę – najlepszy sposób na wprowadzenie zdobytej wiedzy w życie!

Zapisz się na to szkolenie:

Potwierdzeniem udziału jest wniesienie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 350 zł w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia na rachunek bankowy wskazany w mailu zwrotnym. W razie rezygnacji, opłata kwalifikacyjna nie będzie zwracana. Pozostałą kwotę, prosimy wpłacić do 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz opcjonalnie dane prowadzonej działalności gospodarczej) wskazanych w treści wiadomości przez INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ "DZIELNY MIŚ" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na moją wiadomość.
  Więcej informacji tutaj.

  Tematyka szkolenia

  SI Ayres metodycznie bazuje głównie na 3 zmysłach (dotyk, układ, przedsionkowy, propriocepcja), nie uwzględnia jakości ruchu, bazuje na kontakcie bezdotykowym. Stąd propozycja dla fizjoterapeutów rozszerzenia wg modelu ASI plus® z możliwością stosowania terapii SI i włączania w sesje diagnostyczne i terapeutyczne technik fizjoterapeutycznych oraz stymulacji multimodalnej. Model ASI plus® pozwala na holistyczne spojrzenie na symptomy sensoryczne, SPD i zaburzenia regulacji. Zdobyta wiedza pozwala również na świadome włączanie stymulacji sensorycznej w proces rehabilitacji.

  Otrzymujesz 2 Certyfikaty: Certyfikat SI (I i II stopień) oraz Certyfikat ASI plus®

  ZAGADNIENIA ASI plus:

  • Rozwój ruchu w aspekcie przetwarzania sensorycznego.
  • Znaczenie zmysłów dla rozwoju poszczególnych umiejętności.
  • Zasady diagnozy i terapii SI Ayres wg ASI Fidelity Measure.
  • Podobienstwa i różnice typologii SID (Ayres) i SPD (Miller).
  • Zaburzenia reaktywności/modulacji – diagnoza i terapia
  • Zaburzenia percepcji sensorycznej /różnicowania – diagnoza i terapia
  • Zaburzenia przedsionkowe – diagnoza i terapia
  • Zaburzenia posturalne – diagnoza i terapia
  • Dyspraksja – diagnoza i terapia
  • Zaburzenia pierwotne i wtórne (SPD)
  • Sztuka diagnozy małego dziecka i dziecka niebadalnego testami.
  • Filmy, dyskusje, case studies.
  • Nadwrażliwość słuchowa, SPD a APD
  • Wybiórczość pokarmowa, ARFID a symptomy sensoryczne
  • Symptomy sensoryczne a trauma
  • Wykorzystanie stymulacji słuchowej w modelu ASI plus®
  • Treningi słuchowe – który dla kogo?

  W części SI diagnoza oparta jest na rozumowaniu klinicznym uwzględniającym: wykład, obserwację spontanicznej i ukierunkowanej aktywności, Arkusz Obserwacji Klinicznej z rozszerzeniem, Test Oczopląsu Porotacyjnego, próby/testy dotykowe, próby/testy praksji ideacyjnej, sekwencyjnej, motorycznej. Do zebrania wyników badania i formułowania wniosków końcowych wykorzystywana jest karta diagnostyczna autorstwa M.Karga.

  Na czym polega forma hybrydowa szkolenia?

  • Nagrania online i literatura: we własnym tempie w trakcie trwania kursu wg harmonogramu szkolenia.
  • Zjazdy w naszym Instytucie: 23-24 kwietnia, 28-29 maja, 25-26 czerwca oraz 3-4 września
  • 30 dniowa mentoringowa grupa wsparcia po zakończeniu szkolenia. W tym czasie, wprowadzasz w życie nabytą wiedzę, a prowadząca wspiera Cię.

  Dynamicznie zmieniający się tryb życia oraz wieloaspektowe trudności sensoryczne dzieci stawiają przed nami wymagania coraz bardziej interdyscyplinarnej diagnozy i terapii Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego SPD oraz nowe spojrzenie na funkcjonowanie wzrokowe i słuchowe w diagnozie i terapii sensomotorycznej. Narzędzia diagnostyczne oraz terapeutyczne oferowane przez metodę Integracji Sensorycznej Ayres przestają wystarczać w ocenie i interwencji terapeutycznej symptomów sensorycznych.

  Błędnie uważa się w Polsce, iż terapią dla dzieci z SPD jest wyłącznie terapia SI. W USA – kolebce terapii SI – w wielu ośrodkach prowadzonych przez autorytety z dziedziny SPD i SI (Lucy Miller, Erna Blanche, Teresa May-Benson) od lat do terapii SI włączane są inne narzędzia terapeutyczne.

  Dlatego powstał projekt premium – dla FIZJOTERAPEUTÓW. Jednolity, sprofilowany kurs Certyfikujący SI z rozszerzeniem, czyli ASI plus® dla fizjoterapeutów. Dlaczego ASI plus®? Bo potrafię nauczyć Was więcej. Bo umiejętnie łącząc wiedzę z zakresu 8 zmysłów, ciała i ruchu, jako fizjoterapeuci możemy zaproponować więcej niż klasyczne SI. Bo jakość ruchu jest bardzo ważna dla przetwarzania sensorycznego.
  Otrzymujesz 2 Certyfikaty: Certyfikat SI oraz Certyfikat ASI plus®, dający możliwość holistycznej diagnozy i terapii SPD (8 zmysłów, ciało i ruch) z perspektywy potrzeb.   

  Na kursie poznasz:

  •  Zasady diagnozy i terapii SI Ayres (Certyfikat SI).
  •  Funkcjonalną i holistyczną ocenę potrzeb, symptomów sensorycznych i funkcjonowania sensomotorycznego.
  •  Holistyczne, multisensoryczno-motoryczne podejście terapeutyczne ASI plus®.

  Kurs realizowany jest w formie mieszanej. Hybrydowa forma kursów SI to dla mnie nie nowość. Prowadzę ją od 7 lat, chociaż niepewne czasy wymuszają dodatkową elastyczność i modyfikacje bez utraty jakości. Rzetelne przygotowanie Was wymaga procesowej pracy, analizy, case studies i dyskusji. Jak zwykle moim celem jest odpowiedzialnie przygotować Was do samodzielnej pracy z dziećmi z coraz większymi wyzwaniami. Dlatego na kurs składają się:

  •  praca własna
  •  quizy porządkujące wiedzę
  •  nagrania online
  •  case studies z filmami
  •  weekendowe zjazdy w naszym Instytucie
  • prace robocze
  • egzamin
  • 1-miesięczny (październik 2022) okres konsultacji, wymiany doświadczeń, filmy, case studies –  grupa, webinary, Q&A.

  W większości krajów dziecko mające trudności w codziennym funkcjonowaniu kierowane jest do terapeuty zajęciowego.W Polsce dziecko trafia do różnych specjalistów w zależności od obszaru trudności. W USA dzieci nie są kierowane na diagnozę i terapię SI lecz do terapeuty zajęciowego specjalizującego się w strategiach, metodach sensorycznych – SI, treningi słuchowe, programy oralne itp.

  W Polsce dziecko podejrzane o trudności z przetwarzaniem sensorycznym kierowane jest na diagnozę i terapię SI, która klarownie określa zakres dopuszczanych działań wg ASI Fidelity Measure. Specyfika zawodów większości polskich terapeutów zajmujących się SI powoduje, iż dysponujemy innymi umiejętnościami niż terapeuta zajęciowy. Może to być ograniczeniem w terapii SI ale również wartością do niej dodaną. Poza tym pozostaje kwestia poprawnej i zgodnej z prawdą nazwy danej interwencji terapeutycznej. Stąd propozycja ASI plus®, która pozwala działać zgodnie z wytycznymi czystości metody ASI wg ASI Fidelity Measure. Jednocześnie ASI plus® pozwala formalnie i uczciwie, w stosunku do Twórczyni, Rodziców i Nas samych, zakwalifikować rodzaj oferowanej interwencji, jesli wykraczamy poza ramy metody SI.

  W zakresie diagnozy ASI plus®  daje możliwość holistycznej i funkcjonalnej oceny sensomotorycznej człowieka niż ASI®.

  W zakresie terapii ASI plus® pozwala na realizację terapii SI ale umożliwia, w zależności od potrzeb dziecka i kompetencji terapeuty, włączanie innych podejść terapeutycznych np. programów słuchowych czy technik fizjoterapeutycznych z zachowaniem min. 50% czasu jednostki terapeutycznej realizowanej wg ASI Fidelity Measure.
  Na kursach uczymy holistycznej diagnozy i terapii zaburzenia przetwarzania sensorycznego SPD.

  Oferta przygotowywanych międzynarodowych szkoleń certyfikujących daje możliwość zdobycia tytułu Specjalisty SI oraz Specjalisty ASI plus®.

  Nagrania on-line możesz zatrzymać, cofnąć by odsłuchać kolejny raz niezrozumiałe treści lub ponownie obejrzeć film. Możesz zrobić przerwę w dowolnym momencie kursu. To przewaga kursu on-line z nagraniem nad tradycyjną formą.

   

  Kurs kończy się uzyskaniem dwóch Certyfikatów: Certyfikatu SI oraz Certyfikatu ASI plus.

  Kim jest prowadząca to szkolenie?

  Kilka słów o prowadzącej MAŁGORZACIE KARGA od niej samej:

  Moja zawodowa przygoda rozpoczęła się w 1993 roku, kiedy to uzyskałam tytuł mgr rehabilitacji ruchowej (obecnie fizjoterapii) na wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Studia wybrałam z pasji do sportu i chęci pomagania innym.

  Zaraz po uzyskaniu dyplomu wyjechałam na rok do Kanady szlifować język angielski i zdobywać doświadczenie pracując z osobami po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Wyjazdy do Anglii w czasie studiów oraz pobyt w Ameryce otworzył mnie na inne kultury w czasach postkomunistycznych. Wyjazdy pokazały mi, że inny nie znaczy gorszy a tolerancja, ciekawość poznania inności w ludziach, teoriach, kocepcjach może nas wzbogacać i być bardzo rozwojowa.  W tamtych czasach ten powiew Zachodu miał duży wpływ na mój światopogląd i życie zawodowe. Późniejsze doświadczenia utwierdziły mnie w tych przekonaniach. Doprowadziły również do sformułowania motta:

  „Pokaż mi jak postępujesz, a powiem Ci kim jesteś”.

  Pierwszy kontakt z tematem przetwarzania sensorycznego miałam dzięki Violet Maas, u której w 1994 roku  ukończyłam pierwszy w Polsce kurs Integracji Sensorycznej. Trafiłam na niego z ciekawości nie sadząc, że tak zmieni moją przyszłość. Chęć doskonalenia swoich umiejętności w latach 90-tych XX wieku miałam możliwość zaspokajać na kursach NDT-Bobath i NDT-Bobath Baby prowadzonych przez wspaniałych zagranicznych instruktorów. To na ich przykładzie zobaczyłam, jak można nauczać w przyjaznej atmosferze i dużo wymagać. A przede wszystkim wspomagać procesowe a nie schematyczne myślenie. Do dzisiaj jest to spójne z moją filozofią diagnosty, terapeuty i wykładowcy.

  Od 1994 roku wprowadzałam stymulację sensoryczną w proces rehabilitacji niemowląt, dzieci ze złożoną niepełnosprawnością, dzieci niewidomych, słabowidzących i głuchoniewidomych. Dzięki wieloletniej  pracy w interdyscyplinarnym zespole nauczyłam się wieloaspektowego podejścia do dziecka oraz ważności określania obszarów priorytetowych w całościowym procesie terapii.

  W 1998 roku założyłam własną firmę i od tego czasu stale łączyłam pracę metodami NDT i SI, stosując autorską kombinację stymulacji sensomotorycznej w pracy z niemowlętami w warunkach domowych i gabinetowych a na sali SI z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym z SPD, niewidomymi, głuchymi, z autyzmem, zespołem Downa, lekkim MPDz. Od tego czasu specjalizuję się w diagnozie i terapii sensomotorycznej niemowląt oraz terapii SI.

  W 2000 roku odbyłam staż z SI w Bostonie w Perkins School for the Blind.

  Rosnąca ilość dzieci z deficytami słuchowymi spowodowała, że jako pierwsza osoba w Polsce w 2010 zastosowałm zintegrowaną terapię SI z treningiem słuchowym. Ukończyłam w Denver w USA Zintegrowane Treningi Słuchowe, dowiadując się od samej Lucy Miller jak bezpiecznie łączyć treningi słuchowe z terapią SI. (Lucy Miller jest twórczynią pojęcia Sensory Processing Disorder i propagatorką holistycznego podejścia do diagnozy i terapii SPD, wykraczającego poza założenia metody SI Ayres).

  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu z sukcesami od 2010 roku promuję zintegrowaną terapię somatosensoryczną i stymulację słuchową. Ciekawość diagnosty i terapeuty pozwoliła mi na kursach polskich i amerykańskich zgłębić tajniki wielu treningów słuchowych na świecie, w tym metodę Tomatisa, The Listening Program Spectrum dla osób z ASD, Therapeutic Listening wykorzystujący rytm i inne modyfikacje muzyki dla odruchu orientacyjnego, kontaktu i motoryki, metodę Warnkego. Chętnie zdobywam doświadczenie z nowościami świata słuchowego dostępnych w Polsce i nie tylko. Zbieram również opinie wspaniałych terapeutów chętnych do współpracy. Z zaciekawieniem obserwuję rozwój nowych metod. Pozwala mi to zdobywać doświadczenie i dobierać optymalnie narzędzie diagnostyczne i terapeutyczne do potrzeb pacjenta. 

  Od 2010 roku specjalizuję się również w diagnozie i terapii sensomotorycznej dzieci z trudnościami z koncentracją uwagi i nauką. Rozwijając swoje umiejętności okazało się, że poza sensoryką oraz przetwarzaniem słuchowym  niezbędne jest zgłębienie zagadnienia funkcji wzrokowych i znaczenia pomocy ortoptycznej i optometrycznej przy trudnościach w szkole, z uwagą oraz z kontaktem i komunikacją. Zdobyłam umiejętności pozwalające na przesiewowe i funkcjonalne badanie funkcji wzrokowych.
  Doskonaląc swoje umiejętności w zakresie kontaktu i komunikacji odbyłam kursy Video Treningu Komunikacji (VIT) oraz DIR Floor Time®.

   

  Wszystkie w/w wymienione kwalifikacje uzyskałam na certyfikowanych szkoleniach prowadzonych przez autorytety w swoich dziedzinach lub twórców tych metod.

  Od lat regularnie uczestniczę w zagranicznych konferencjach sensorycznych w USA i Europie.

  Od 2002 roku jestem Certyfikowanym Międzynarodowym Instruktorem Integracji Sensorycznej, co pozwoliło mi przez lata wykształcić setki polskich wspaniałych diagnostów i terapeutów – specjalistów pełnych zaangażowania, empatii i kreatywności, czym wyróżniają się w świecie.

  Moje obecne specjalizacje i obszary zainteresowań zawodowych to:

  1. wiekowo- niemowlęta, maluchy i dzieci szkolne,
  2. tematycznie – wrażliwość sensoryczna, obronność sensoryczna, procesy regulacji, koncentracja uwagi, trudności szkolne, trauma.

   

  Osobiste doświadczenia spoza świata sensorycznego pozwoliły mi spojrzeć dodatkowo z innej perspektywy na symptomy sensoryczne. Tak powstała autorska koncepcja SensiMotor®,  której pragnę poświęcić kolejny etap swojego życia zawodowego.

  Przez lata pracy i własnych doświadczeń zarówno jako specjalista jak i pacjent, nauczyłam się, że rolą terapeuty nie jest poprawianie jedynie parametrów, czy umiejętności. Najważniejsze dla rozwoju pacjenta są: empatia, odpowiedzialność, szacunek, poczucie zaufania, stawianie bezpiecznych granic, wspomaganie efektywnego i samodzielnego funkcjowania z wykorzystaniem wiedzy specjalistycznej, rozwijanie poczucia wartości i pasji mimo istniejących niedoskonałości czy ograniczeń. Stawianie wymagań adekwatnych do możliwości pacjenta i jego Rodziny, tak by wzmacniać poczucie sukcesu i wartości a nie powodować frustrację po obu stronach. Można pokusić się i powiedzieć, że Sztuką jest być Człowiekiem i Specjalistą jenocześnie.

  Odwiedż stronę Małgorzaty Kargi.

  ul. Świętojerska 5/7
  00-236 Warszawa
  (48) 698 545 450