fbpx

DATA:  21-22 maja  2022 (sobota i niedziela)

PROWADZĄCY:

BEATA WASICKA – Instruktor koncepcji NDT Bobath

AGATA HOŁUBOWICZ – mgr. pedagogiki specjalnej, oligoferenopedagog, tyflopedagog, rehabilitant wzroku dzieci słabowidzących, instruktor orientacji przestrzennej.

MIEJSCE: INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ DZIELNY MIŚ, ŚWIĘTOJERSKA  5/7, WARSZAWA

DLA KOGO? Fizjoterapeuci, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, logopedzi, lekarze, studenci, terapeuci widzenia

CENA: PLN 1.000 zł brutto (w cenie: materiały szkoleniowe, zimny bufet z nielimitowaną kawą, herbatą, napojami i przekąskami)

Opis szkolenia

Dlaczego potrzebujemy metod integrujących techniki pracy fizjoterapeutów i zespołu psychologiczno-pedagogicznego?
Celem każdej terapii jest poprawa funkcjonowania dziecka jako odrębnej istoty opanowującej na miarę swoich możliwości coraz to nowe kompetencje motoryczne i poznawcze.
Pracując przez wiele lat nad wspomaganiem rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną zadawaliśmy sobie pytania:

– Czy dziecko przeniesie efekty żmudnych ćwiczeń mięśni na działanie, jeżeli nie zgeneralizuje ich w zabawach wzrokowo-poznawczych w znanej sobie i szerszej przestrzeni?

– Czy bez znajomości podstaw odruchowych wzorców ruchowych w układzie nerwowym oraz zrozumienia tego co jest skutkiem zaburzeń neurologicznych, co problemem wzrokowym, a co niepełnosprawnością intelektualną jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością nie potrafią spełnić naszych (pedagogicznych) oczekiwań?

– Czy jesteśmy w stanie prawidłowo przeprowadzić jakąkolwiek funkcjonalną diagnozę (np. funkcjonalną diagnozę widzenia) bez ścisłej współpracy pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin?

Naszą odpowiedzią jest podejście zawarte w proponowanej przez nas autorskiej metodzie Fizjowidzeniu.

CEL: Celem fizjowidzenia jest wspomaganie funkcjonowania dziecka w jego środowisku (domu, żłobku, przedszkolu, szkole, przestrzeni otwartej). Fizjowidzenie choć kształtuje funkcje wzrokowe i ruchowe, nie skupia się na mięśniach i tkankach i tym jak dziecko widzi, ale na sposobie korzystania z jego zasobów fizycznych, sensorycznych i poznawczych.

 CEL GŁÓWNY: maksymalne wzmocnienie potencjału dziecka i wprowadzenie strategii funkcjonalnych możliwych do osiągnięcia dla danego dziecka.

Kim są prowadzące to szkolenie?

Beata Wasicka (INSTRUKTOR Koncepcji NDT BOBATH) – mgr fizjoterapii, absolwentka kierunku fizjoterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Wykładowca akademicki, koordynator i założyciel Centrum Dziecka-Wczesna Interwencja Pediatryczna. Swoja karierę zawodową rozpoczynała w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Gdańsku, gdzie pracowała 12 lat. Od początku swojej pracy podążała w kierunku koncepcji NDT Bobath.

Pierwszy swój kurs NDT Bobath ukończyła w 2008/2009 i w kolejnych latach pogłębiała swoją wiedzę i praktykę zgodnie z koncepcją Bobath i doszkalała się na licznych kursach i szkoleniach z tematyki rehabilitacji dzieci. Uczestniczyła w wielu szkoleniach zakresu terapii neurorozwojowej i wczesnej diagnostyki zaburzeń rozwoju m in.:General Movements Assessment- metoda Prechtla, TIMP (Test of Infant Motor Performance) i innych oraz prowadziła wiele kursów doszkalających z tematyki fizjoterapii pediatrycznej. W 2019 roku ukończyła kurs NDT Bobath Basic po którym otrzymała uprawnienia nauczyciela koncepcji NDT Bobath.

Agata Hołubowicz – mgr. pedagogiki specjalnej – oligoferenopedagog, tyflopedagog, rehabilitant wzroku dzieci słabowidzących, instruktor orientacji przestrzennej. Nauczyciel dyplomowany z 23letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością – w tym niepełnosprawnością wzroku na różnych poziomach edukacji od wczesnego wspomagania rozwoju po gimnazjum. Pracowała m.in. w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Sobieszewie oraz w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Gdańsku jako rehabilitant wzroku diagnozujący i wspomagający możliwości wzrokowe dzieci słabowidzących oraz dzieci z problemami neurologicznymi i korowymi zaburzeniami widzenia. Obecnie pracuje jako nauczyciel Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z MPD oraz rehabilitant wzroku w Centrum Dziecka – Wczesna Interwencja Pediatryczna.

Zapisz się na to szkolenie:

POTWIERDZENIEM UDZIAŁU JEST WNIESIENIE OPŁATY KWALIFIKACYJNEJ W WYSOKOŚCI 200 ZŁ W CIĄGU 7 DNI OD DATY ZGŁOSZENIA NA RACHUNEK BANKOWY WSKAZANY W MAILU ZWROTNYM. W RAZIE REZYGNACJI, OPŁATA KWALIFIKACYJNA NIE BĘDZIE ZWRACANA. POZOSTAŁĄ KWOTĘ, PROSIMY WPŁACIĆ DO 30 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz opcjonalnie dane prowadzonej działalności gospodarczej) wskazanych w treści wiadomości przez INSTYTUT DZIELNY MIŚ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na moją wiadomość.
  Więcej informacji tutaj.

  ul. Świętojerska 5/7
  00-236 Warszawa
  (48) 698 545 450
  Skip to content