fbpx
Obserwując standardy leczenia zeza i niedowidzenia oraz inne zaburzenia widzenia obuocznego w Polsce można nabyć przekonania że brakuje jednolitego sposobu postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Podczas szkolenia zostanie przedstawiony rekomendowany sposób postępowania w przypadku leczenia zeza i niedowidzenia u dzieci i dorosłych ( w odniesieniu do wytycznych min zawartych w American Academy of Ophthalmology).

 


CZAS TRWANIA: 2 dni

TERMIN:  5-6 września 2020 (sobota i niedziela)

PROWADZĄCA: AGNIESZKA ROSA- ORTOPTYSTA, PEDAGOG, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

MIEJSCE: INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ DZIELNY MIŚ, UL. ŚWIĘTOJERSKA 5/7, WARSZAWA

DLA KOGO? FIZJOTERAPEUCI, terapeuci zajęciowi, rehabilitanci wzroku, tyflopedagodzy,

CENA: 950 zł brutto (cena zawiera materiały dydaktyczne)


Na szkoleniu zostaną przedstawione wnioski z badań (doktoranckich  A. Rosa)  dotyczących korekcji niskiej nadwzroczności  w zaburzeniach konwergencji i akomodacji oraz konsekwencjach sensorycznych zaburzeń widzenia u dzieci. Powiemy w jakich przypadkach należy rozważyć konieczność noszenia korekcji okularowej u dzieci.

Zostaną omówione prawdy i mity dotyczące postępowania terapeutycznego w przypadku dzieci jednoocznych oraz z chorobą zezową.

Postaramy się spojrzeć holistycznie na konsekwencje zaburzeń widzenia u dzieci, również w aspekcie ruchu i nabywania właściwych wzorców motorycznych.

W końcu zostaną zaprezentowane podstawowe procedury badania dziecka które z powodzeniem będą mogły zostać wykorzystywane podczas badań przesiewowych wzroku przez fizjoterapeutów i innych specjalistów. Uczestnicy szkolenia zostaną nauczeni interpretacji wyników badań okulistycznych i ortoptycznych.  

 

CELE SZKOLENIA:

Podczas szkolenia Agnieszka Rosa poruszy następującą problematykę:

 • Omówienie i zróżnicowanie ważnych pojęć dotyczących wzroku:
  • okulista, ortoptysta, optometrysta, rehabilitant wzroku- omówienie kompetencji specjalistów
  • niedowidzenie czy słabowidzenie
  • terapia ortoptyczna, terapia widzenia, sensomotoryczna terapia widzenia, rehabilitacja wzroku czyli co wybrać dla naszego pacjenta?
  • ostrość wzroku a wada wzroku
 • Rozwój widzenia w pierwszym roku życia w aspekcie umiejętności motoryczno-sensorycznych
 • Leczenie niedowidzenia u dzieci – rekomendowane sposoby postępowania
  • dobór korekcji okularowej
  • leczenie „ zasłanianiem”- wskazania i przeciwwskazania
  • pleoptyka do śmietnika?
 • Zez – opis choroby oraz rekomendowane sposoby postępowania
  • specyfika widzenia obuocznego
  • klasyfikacja zeza
  • najczęstsze postacie zeza u dzieci i niemowląt
  • leczenie zeza – prawdy i mity
  • najczęstsze postacie zaburzeń ruchomości mięśni gałkoruchowych i ich posturalne konsekwencje
  • kiedy należy wykonywać zabieg operacyjny a kiedy wskazana jest terapia zeza?
 • Wyrównawcze ustawienie głowy – problem interdyscyplinarny
 • Konsekwencje zaburzeń wybranych parametrów wzrokowych u dzieci w tym zaburzeń fiksacji, akomodacji, konwergencji, zeza, niedowidzenia, zaburzeń ruchomości gałek ocznych.
  • zaburzenia fiksacji- czyli dlaczego dziecko nie chce patrzeć?
  • specyfika zaburzeń akomodacji i konwergencji u dzieci w świetle badań własnych i w oparciu o najnowszą literaturę
  • konsekwencje jednooczności u dzieci
 • Problem zeza oraz dwojenia w zaburzeniach neurologicznych u dzieci i dorosłych. Postępowanie w chorobie zezowej u dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.
 • Analiza materiału filmowego ( w trakcie omawianych zagadnień)
 • Rola fizjoterapeuty w diagnostyce zaburzeń widzenia u dzieci i niemowląt
 • Podstawowa diagnostyka zaburzeń ruchomości i widzenia obuocznego u dzieci i niemowląt

 

PROGRAM SZKOLENIA:

dzień I

Godzina Zakres Ilość godzin dydaktycznych
07:30 Rejestracja. Poranna kawa i Meet&Greet -.-
8:00 Zapoznanie się z grupą 0,30
8:30 Omówienie i zróżnicowanie pojęć dotyczących wzroku 1,15
09:45 Przerwa -,-
10:15 Rozwój widzenia w pierwszym roku życia w aspekcie umiejętności senso-motorycznych 1,45
11:00 Leczenie niedowidzenia u dzieci- rekomendowane sposoby postępowania 1,00
12:00 Lunch -,-
13:00 Leczenie niedowidzenia u dzieci- rekomendowane sposoby postępowania 1,00
13:30 Zez – opis choroby oraz rekomendowane sposoby postępowania 1,00
14:30 Przerwa kawowa -,-
14:45 Zez – opis choroby oraz rekomendowane sposoby postępowania 1,15
16:00 Przerwa kawowa -.-
16:45 Zez – opis choroby oraz rekomendowane sposoby postępowania 1,30
17:45 Pytania i dyskusja 0,15
Suma godzin dydaktycznych 8,00

 

dzień II

Godzina Zakres Ilość godzin dydaktycznych
8:00 Wyrównawcze ustawienie głowy- problem interdyscyplinarny 1,00
09:00 Wideo: praktyczne przypadki 0,45
09:45 Przerwa -,-
10:15 Konsekwencje zaburzeń wybranych parametrów wzrokowych u dzieci w tym zaburzeń fiksacji, akomodacji, konwergencji, zeza, niedowidzenia, zaburzeń ruchomości gałek ocznych 1,45
12:00 Lunch -,-
13:00 Problem zeza oraz dwojenia w zaburzeniach neurologicznych u dzieci i dorosłych

Postępowanie w zezie u dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną

0,30
13:30 Podstawowa diagnostyka zaburzeń ruchomości i widzenia obuocznego u dzieci i niemowląt– nauka podstawowych procedur diagnostycznych 1,00
14:30 Przerwa kawowa -,-
14:45 Podstawowa diagnostyka zaburzeń ruchomości i widzenia obuocznego u dzieci i niemowląt– nauka podstawowych procedur diagnostycznych 0,45
15:30 Rola fizjoterapeuty w diagnostyce zaburzeń widzenia u dzieci i niemowląt

Pytania i dyskusja

0,30
16:00 Słowo końcowe i rozdanie dyplomów 0,15
Suma godzin dydaktycznych 5,00

 

 


 

KIM JEST PROWADZĄCA AGNIESZKA ROSA?

Instytut Dzielny Miś

 

 • Ortoptysta, terapeuta zajęciowy, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej
 • Przez wiele lat pracowała jako terapeuta zajęciowy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością sprzężoną w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz prowadząc zajęcia terapeutyczne w Ośrodku Wcześnej Interwencji w Warszawie.
 • Od 2013 roku prywatna praktyka, ortoptysta w Centrum Orticus zajmująca się głównie diagnostyką zaburzeń widzenia u dzieci, niemowląt oraz osób dorosłych.  Ponadto prowadząca terapię wzroku ( bazując na terapii ortoptycznej, sensomotorycznej terapii widzenia, rehabilitacji wzroku)
 • Doświadczenie ortoptyczne zdobywała między innymi w Strabismologie, Kinder- und Neuroophthalmologie Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium
 • Wykładowca akademicki, przeprowadziła ponad 200 kursów z zakresu Sensomotorycznej terapii widzenia i dotyczących usprawniania wzorców grafomotorycznych ,
 • Doktorantka dr hab.n.med. Piotra Loba w Zakładzie Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza, I Katedry Chorób Oczu w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Obszary zainteresowań naukowo- badawcze: korelacje posturalno- wzrokowe, ortoptyka kliniczna, wpływ zaburzeń widzenia na procesy integracji sensorycznej, analiza wzorców grafomotorycznych

 

Publikacje:

Artykuły naukowe:

 • Rosa A.,Zaburzenia wybranych parametrów układu wzrokowego, w tym wady refrakcji jako przyczyna trudności szkolnych u dzieci, Tyflopedagogika wobec różnorodności współczesnych wyzwań edukacyjno-rehabilitacyjnych, red. Kornelia Czerwińska, Kamila Miler-Zdanowska,Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017, s. 116-128
 • Rosa A., Loba P., Ocena zaburzeń akomodacji u dzieci i młodzieży, Okulistyka po dyplomie,2018(4)
 • Rosa A., Próba ustalenia wzorców grafomotorycznych u dzieci 3-6,5 – letnich w ujęciu badań własnych, Logopedia, Wyd. Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Lublin 2018

 

 

Artykuły naukowe w oczekiwaniu na publikacje:

Żółtaniecka M., Rosa A., Ocena widzenia u dzieci i niemowląt w ujęciu ort optycznym i funkcjonalnym , Okulistyka po dyplomie

 

Popularno- naukowe:

 • Rosa, Zintegrowany trening pisania SIhand® jako metoda terapeutyczna i wspierająca umiejętności grafomotoryczne u dzieci, Forum Logopedy, 2018 (28)

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Kliknij w przycisk powyżej i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Na podany adres e-mail otrzymasz maila zwrotnego z naszym numerem konta – potwierdzeniem rezerwacji jest przelanie zadatku w wysokości 250zł w ciągu 7 dni od zgłoszenia. W przypadku rezygnacji, zadatek nie będzie zwracany.

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450