fbpx
terapia medek
Ada Powierża
Fizjoterapeutka, terapeutka ręki
Tytuł magistra uzyskała kończąc Warszawski Uniwersytet Medyczny na kierunku Fizjoterapia. Od początku swojej pracy zawodowej uczestniczyła w kursach, szkoleniach i warsztatach z tematyki fizjoterapii pediatrycznej. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w Centrum Diagnostyczno Rehabilitacyjnym w Fundacji, w prywatnych gabinetach oraz odbywając staże w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej i w Klinice Neonatologii.
Podczas codziennej pracy stara się stworzyć komfortową przestrzeń zarówno dla dziecka, jak i rodzica, tak aby proces usprawniania przebiegał w jak najbardziej przyjaznej atmosferze. Prywatnie jest również instruktorem sportu oraz miłośniczką dobrej kawy.
Doświadczenie
  • Cuevas MEDEK Exercises (CME)
  • NDT Bobath
  • Kurs I stopnia „Ruch rozwijający Weroniki Sherborne”
  • Chiara Mastella’s dedykowane dzieciom z SMA
  • Masaż Shantala
  • Sensoplastyka
  • Integracja sensoryczna I stopnia
  • Integracja sensoryczna II stopnia
  • Kinesio Taping
  • Podejście osteopatyczne w pediatrii
ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content