fbpx
Patrycja Adamkiewicz
Patrycja Adamkiewicz
Logopedka, pedagożka specjalna, terapeutka AAC, neurologopedka
Patrycja Adamkeiwucz to logopedka, pedagożka specjalna, terapeutka AAC, neurologopedka w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Neurologopedia – Wczesna Interwencja Neurologopedyczna. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalność Logopedia (I i II stopnia). Specjalizuje się w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci z zaburzonym i opóźnionym rozwojem mowy (ORM) oraz dyslalią. W swojej pracy wykorzystuje alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) oparte o strategię modelowania. Tworzy tablice komunikacyjne do pracy w systemie komunikacji niedyrektywnej i systemie PECS. W Dzielnym Misiu będzie zajmować się diagnostyką komunikacji werbalnej i niewerbalnej, oceną uwarunkowań anatomiczno-funkcjonalnych w obrębie kompleksu ustno-twarzowego, usprawnianiem aparatu artykulacyjnego, stymulacją rozwoju mowy oraz tworzeniem indywidualnych narzędzi komunikacyjnych.
W pracy z dziećmi stawia na indywidualne podejście oraz nawiązanie odpowiedniej relacji emocjonalnej z pacjentem i rodzicem. Zakłada, że pozytywna emocjonalność, empatia i poczucie bezpieczeństwa są kluczem do efektywnej współpracy. Interesuje się zaburzeniami rozwoju mowy pochodzenia neurologicznego i stale poszerza wiedzę w tym zakresie. Od kilku lat pracuje z dziećmi z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Prywatnie pasjonatka muzyki i śpiewu, co stara się włączać do swojej pracy :).
Doświadczenie
  • Picture Exchange Communication System – PECS, Pyramid Educational Consultants of Poland

  • Wędzidełko okiem praktyka – działania przed i po zabiegu

  • Czy to autyzm? oraz Pierwsze kroki po diagnozie

  • Połykanie w logopedii – diagnoza i terapia przed i po zabiegu

  • Trening jedzenia

  • Diagnoza i terapia logopedyczna osób z wadą słuchu

  • Nowy Trening Umiejętności Społecznych

  • Pierwsza Pomoc Pediatryczna

  • Superwizje behawioralne oraz komunikacyjne AAC

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content