fbpx
analiza ruchu

Analiza ruchu – jedyne w Polsce urządzenie do bezmarkerowej, zaawansowanej diagnostyki deficytów ruchu.

Nowoczesna medycyna zmienia się na naszych oczach. Nowoczesna fizjoterapia, a przede wszystkim pediatryczna fizjoterapia neurologiczna musi opierać się na zaawansowanej diagnostyce, która jest podstawą do budowania programów rehabilitacyjnych. W Instytucie Dzielny Miś posiadamy jedyne w Polsce urządzenie do bezmarkerowej analizy ruchu, dzięki której wnikniemy głęboko w ciało Twojego dziecka, aby precyzyjnie poznać przyczyny jego deficytów ruchowych. Otrzymasz raport z danymi, interpretacją i konkretnymi zaleceniami medycznymi, które będą podstawą do wszelkich kolejnych działań medycznych – czy to rehabilitacji, czy dobrania zaopatrzenia ortopedycznego, czy potencjalnych interwencji chirurgicznych.

test chłopak

Czym jest właściwie analiza ruchu?

Analiza ruchu to nic innego, jak studium ruchu ciała człowieka z wykorzystaniem oczu i mózgu doświadczonych obserwatorów, wspomaganych odpowiednimi urządzeniami, dokonującymi pomiarów ruchu ciała. Wszystko po to, aby określić jego charakterystykę mechaniczną oraz zarejestrować aktywność mięśni. Najbardziej popularną częścią analizy ruchu, w ostatnich latach, jest analiza chodu, jako podstawowy sposób lokomocji, a zarazem jeden z bardziej skomplikowanych. Najprostszą formę analizy chodu podejmuje się codziennie w gabinetach lekarskich, gabinetach fizjoterapii, pracowniach ortotyki. Zawsze gdy specjalista przygląda się sposobowi lokomocji pacjenta, dokonuje oceny chodu. To co można uzyskać dzięki temu, to jedynie ogólne wrażenie, jak pacjent chodzi i wysnuć przypuszczenia co do jednego lub dwóch jego głównych problemów. Jest to nieformalna analiza chodu. Badanie „formalne” wymaga większej dokładności z obiektywnymi pomiarami, takimi jak:

 1. Kinematyka, określającą obszar i przebieg w czasie każdego ruchu w stawach.
 2. Kinetyka, dostarczającą informacji o siłach reakcji podłoża i siłach, które są przenoszone przez ciało i stawy.
 3. Elektromiografia dynamiczną (EMG), dostarczającą informacji o aktywności danych grup mięśniowych bądź mięśni.

Aby wychwycić skomplikowny obraz ciała, w Instytucie Dzielny Miś zainstalowaliśmy jedyne w Polsce urządzenie, które składa się z:

 1. 8 kamer pozwalających wychwycić ruch we wszystkich płaszczyznach metodą markerową i bezmarkerową;
 2. Platformy dynamometrycznej, do zapisu sił działających na organizm;
 3. Elektrod do zapisu aktywizacji pracy mięśni.

Po co mojemu dziecku analiza ruchu?

 1. Wnikniemy głęboko w ciało Twojego dziecka i znajdziemy odpowiedź na pytanie, co jest główną przyczyną jego deficytów ruchowych – czy jest to opóźniona reakcja aktywności mięśni, nieodpowiedni zakres ruchu w stawach, nieodpowiednie zarządzanie przenoszeniem środka ciężkości w przestrzeni, nieodpowiednia reakcja ciała na siły zewnętrzne (np. na siły reakcji podłoża).
 2. Dostaniesz raport, którego głównym elementem będzie interpretacja danych. Nie same dane, ale opis, omówienie i przede wszystkim zalecenia związane z poprawą konkretnych deficytów ruchowych Twojego dziecka.
 3. Analiza ruchu jest bezwzględnie potrzebna fizjoterapeutom w wyborze kierunku terapii, ale również ortopedzie w decyzjach dotyczących potencjalnych operacji, ortotykowi w doborze zaopatrzenia ortotycznego.
 4. W sposób mierzalny określi stan funkcjonowania ruchowego Twojego dziecka. Analiza ruchu powtórzona po czasie, odpowie Ci obiektywnie na pytanie, czy podjęta terapia lub działania operacyjne dały mierzalne efekty.

test

Co takiego innowacyjnego jest w analizie ruchu w Instytucie Dzielny Miś?

Po pierwsze – Bezmarkerowo

Część z Was wykonywała już analizę chodu, więc zapytacie, czym różni się analiza ruchu w Dzielnym Misiu? Aby ocenić ruch w stawach, Waszemu dziecku przyklejano znaczniki – to były tzw. markery, które pozwalają śledzić ruch stawów obserwującym kamerom. My również możemy używać markerów, ale przy wykonywaniu analizy dziecku niejednokrotnie jest to niewygodnie, stresujące i może zaburzać naturalny ruch. Dlatego nasza analiza ruchu to jedyne w Polsce urządzenie, które umożliwia przechwycenie i analizę ruchu 3D całego ciała bez żadnych markerów! Przechwytywany jest ruch w oparciu o sylwetkę.

Analiza bezmarkerowa jest korzystna z wielu powodów:

 • brak strat czasowych związanych z mocowaniem markerów,
 • mniejszy potencjał błędu z powodu niewłaściwego umieszczenia markerów,
 • brak błędnych interpretacji spowodowanych przesuwaniem się znaczników po skórze lub ubraniu,
 • możliwość śledzenia hybrydowego.
Po drugie –  EMG

EMG to Elektromiografia dynamiczna, dostarczająca informacji o aktywności danych grup mięśniowych bądź mięśni. W analizach ruchu, które znacie lub o których słyszeliście, aby odczytać aktywizację pracy mięśni, elektrody połączone są między sobą licznymi przewodami. Wyobrażacie sobie, jak dziecko ma się w nich poruszać? Sam fakt posiadania tych przewodów zaburza naturalny ruch dziecka.

Jeśli wspólnie stwierdzimy, że chcemy zbadać aktywację mięśni podczas danego ruchu, czyli wykonać właśnie elektromiografię dynamiczną (EMG), to elektrody, których używamy w Dzielnym Misiu, są małe, bez żadnych przewodów, przyklejane na odpowiednie grupy mięśniowe. Nie zaburzają naturalnego ruchu dziecka.

 

Po trzecie – raport z intepretacją i zaleceniami

Dostaniesz raport, którego głównym elementem będzie interpretacja danych. Nie same dane, ale opis, omówienie i przede wszystkim zalecenia związane z poprawą konkretnych deficytów ruchowych Twojego dziecka.

Jeżeli wykonywaliście kiedyś analizę chodu, to prawdopodobnie nie wiedzieliście nawet co z niej wynika. Możliwe, że dzięki niej, lekarz koordynujący podejmował lepsze decyzje w procesie leczenia. W Instytucie Dzielny Miś chcemy jednak, aby raport analizy ruchu był czytelny nie tylko dla fizjoterapeutów lub lekarzy, ale też rodziców i opiekunów. Z tego powodu nad analizą ruchu Twojego dziecka będzie pracować zespół idealany i dopełniający się – nasz dream team: magister inżynier biomechaniki zajmie się przeprowadzeniem badania i pełną analityką oraz fizjoterapeutka, która wie, jakich danych szukać, aby uzyskać wiedzę na temat konkretnej aktywności ruchowej. Razem przenalizują i zinterpretują wyniki, a co najważniejsze, przetłumaczą je na język zrozumiały dla każdego z Was. Dlatego raport, który otrzymasz od nas, nie tylko zawierać będzie pełne dane analityczne, ale przede wszystkim znajdziesz w nim interpretację wyników i konkretne zalecenia, które mają na celu poprawienie deficytów ruchowych.

Analiza ruchu czy chodu? Bo ja znam analizę chodu. Czym to się różni?

Nasze urządzenie służy do analizy ruchu, w tym także analizy chodu (jako podstawowej części ruchu). Dzięki naszemu urządzeniu, możemy zbadać prawie każdy ruch w naszym ciele. To może być chód, ale dlaczego nie wstawianie z ławki lub siadanie? Dlaczego nie sama pozycja stojąca? Analiza ruchu pozwoli również wykonać badanie dzieci, które nie chodzą. Często brak prawidłowej pozycji stojącej jest tłumaczony brakiem siły mięśniowej mięśni pośladkowych albo brakiem wyprostu w stawach biodrowych. Dzięki analizie pozycji stojącej jesteśmy w stanie wskazać jeden, główny czynnik zaburzania stania, jakim może być przechylenie środka ciężkości ku tyłowi, nieodpowiedni timing aktywacji poszczególnych mięśni, ograniczenia ruchomości w stawach, nieodpowiedni dobór ortez na kończyny dolne, itp.

Skoro do tej pory robiliście diagnostykę bez analizy ruchu, to znaczy że zrobiliście ją niepoprawnie?

Wysokie umiejętności, jakie mają nasi fizjoterapeuci, nie zmieniają się. Ale zmieni się wiedza, jaką będziemy mieć, dzięki raportowi z analizy ruchu. Podamy Wam analogiczny przykład z innej dziedziny medycyny: jeśli dziecko ma zdiagnozowaną epilepsję i ma wprowadzone leczenie, to po co wykonywać kolejne badania EEG? Czy po to aby kolejny raz postawić diagnozę? Oczywiście, że nie. Wykonywane są one po to, aby określić bieżący stan dziecka, w szczególności czy nastąpiła poprawa czy regres stanu zdrowia. To pozwala ukierunkować dalsze leczenie. Dlatego wyniki z analizy ruchu w fizjoterapii pozwolą precyzyjniej określić kierunek terapii.

Czy mogę przyjść na analizę ruchu z moim terapeutą spoza Instytutu Dzielny Miś?

Oczywiście! Jesteśmy na planecie Ziemia po to, aby pomagać dzieciom z niepełnosprawnościami. Zapraszamy Cię na badanie razem z Twoim terapeutą. Jeśli nas do tego upoważnisz, to raport z badania prześlemy również jemu. A w razie dodatkowych pytań związanych z interpretacją i zaleceniami, służymy wiedzą.

Ile kosztuje wykonanie badania analizy ruchu?

Pełne badanie wraz z raportem, danymi, interpretacją danych oraz zaleceniami kosztuje 900 zł. Jeśli jesteś pacentem Instytutu Dzielny Miś, to koszt analizy ruchu będzie kosztować 750zł.

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content