fbpx

Badanie Skalą Inteligencji Stanford-Binet służy do oceny inteligencji i zdolności poznawczych.

Dlaczego bada się dzieciom inteligencję? Czy takie badania są miarodajne i mają związek z rzeczywistością ? Czy poziom IQ to tylko cyfry? By odpowiedzieć na te pytania zapraszamy do naszego psychologa!Jaki jest cel badania?

By zdiagnozować zaburzenia rozwojowe lub wybitne zdolności.  By poznać mocne i słabe strony dziecka. By ułatwić nauczycielom i terapeutom zindywidualizować ścieżki edukacyjno terapeutycznej.

Czy w badaniu może wziąć udział każdy?

Tak dla każdego od 2 roku życia. Test jednak jest dedykowany grupom specjalnym czyli dzieciom z takimi niepełnosprawność ruchowa, autyzm, zespół Aspergera, zespołu genetyczne, afazja, opóźnienie rozwoju mowy i inne. To jedyny test precyzyjnie różnicujący stopnie niepełnosprawności intelektualnej.

Ile czasu trwa badanie i co się na nie składa?

Na badanie składa się seria spotkań i analiz:

  • Na pierwszym spotkaniu nasz psycholog spotka się z rodzicami by przeprowadzić dokładny wywiad, zapoznać się z dokumentacją i przeanalizować ewentualne poprzednie badania dziecka.
  • Na kolejnym spotkaniu, nasz psycholog spotka się z dzieckiem. To spotkanie będzie już w pełni poświęcone przeprowadzeniu badania Stanford-Binet. W zależności od kondycji dziecka, badanie w wersji skróconej może trwać od 15 do 75 minut, natomiast w wersji pełnej od 45 do 75 minut. Jednak jesteśmy przygotowani na to, że czasami zajmie nam to więcej czasu.
  • Opcjonalnie możemy odbyć również trzecie spotkanie, które poświęcimy na omówienie wyników. Na tym spotkaniu nasz psycholog przedstawi opiekunom wyniki badania i dokładnie je omówi. Na tym spotkaniu obecni są wyłącznie rodzice lub opiekunowie małego pacjenta. To spotkanie jest dodatkowo płatne.
  • Ostatnim etapem jest przygotowanie pisemnej opinii sporządzonej przez naszego psychologa.
Jedno spotkanie i wszystko będzie jasne?

Badanie nie musi się odbyć na jednym spotkaniu, musi być zrobione w czasie maksymalnie 1,5 tygodnia. Jednak wszystko zależy od dziecka i jego kondycji.

Jak wygląda badanie?

Zaczyna się od wywiadu z rodzicem (bez obecności dziecka). Badanie właściwe to różne zadania szczególowo opisane w procedurze badania.  Pełna skala IQ składa się z 10 podskal. Niewerbalna skala IQ opiera się na pięciu niewerbalnych podskalach odnoszących się do każdego z pięciu czynników poznawczych (Rozumowanie płynne, Wiedza, Rozumowanie ilościowe, Przetwarzanie wzrokowo- przestrzenne, Pamięć robocza. Werbalna skala IQ składa się z pięciu werbalnych podskal odnoszących się do każdego z pięciu czynników. Wykorzystuje się ją przeprowadzając badanie skalą pełną, a także w specjalnych przypadkach badania.

Dlaczego akurat ten test?

Test Stanford-Binet pozytywnie oceniony przez Komisję ds. Testów Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk. Test rekomendowany przez Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich ds. Psychologii Klinicznej. Test w wykazie narzędzi diagnostycznych Ministra Zdrowia.

Ile kosztuje badanie?

Przeprowadzenie badania wraz z pisemną opinią kosztuje 500zł. 

W przypadku,  gdy jesteś naszym nowym pacjentem, zachęcamy do odbycia konsultacji z naszym psychologiem przed przeprowadzeniem badania. Z kolei po badaniu, możliwe jest również spotkanie z naszym psychologiem, aby omówić wyniki badania.

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 737 479 509