fbpx
test iq

Badanie Skalą Inteligencji Stanford-Binet służy do oceny inteligencji i zdolności poznawczych.

Dlaczego bada się dzieciom inteligencję? Czy takie badania są miarodajne i mają związek z rzeczywistością ? Czy poziom IQ to tylko cyfry? By odpowiedzieć na te pytania zapraszamy do naszego psychologa!

Instytut Dzielny Miś

JAKI JEST CEL BADANIA?

By zdiagnozować zaburzenia rozwojowe lub wybitne zdolności.  By poznać mocne i słabe strony dziecka. By ułatwić nauczycielom i terapeutom zindywidualizować ścieżki edukacyjno terapeutycznej.

CZY W BADANIU MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ KAŻDY?

Tak dla każdego od 2 roku życia. Test jednak jest dedykowany grupom specjalnym czyli dzieciom z takimi niepełnosprawność ruchowa, autyzm, zespół Aspergera, zespołu genetyczne, afazja, opóźnienie rozwoju mowy i inne. To jedyny test precyzyjnie różnicujący stopnie niepełnosprawności intelektualnej.

ILE CZASU TRWA BADANIE I CO SIĘ NA NIE SKŁADA?

Na badanie składa się seria spotkań i analiz:

  • Na pierwszym spotkaniu nasz psycholog spotka się z rodzicami by przeprowadzić dokładny wywiad, zapoznać się z dokumentacją i przeanalizować ewentualne poprzednie badania dziecka.
  • Na kolejnych dwóch spotkaniach, nasz psycholog spotka się z dzieckiem. Te spotkania będą już w pełni poświęcone przeprowadzeniu badania Stanford-Binet. Spotkania z dzieckiem potrwają od 30 minut każde do 60 minut każde (w zależności od stopnia funkcjonalnego dziecka).
  • Opcjonalnie możemy odbyć również trzecie spotkanie, które poświęcimy na omówienie wyników. Na tym spotkaniu nasz psycholog przedstawi opiekunom wyniki badania i dokładnie je omówi. Na tym spotkaniu obecni są wyłącznie rodzice lub opiekunowie małego pacjenta. To spotkanie jest dodatkowo płatne.
  • Ostatnim etapem jest przygotowanie pisemnej opinii sporządzonej przez naszego psychologa.

JEDNO SPOTKANIE I WSZYSTKO BĘDZIE JASNE?

Absolutnie nie! Całe badanie odbędzie się podczas 3 spotkań (pierwsze z rodzicami, dwa kolejne z dzieckiem) plus jedno, opcjonalne na omówienie wyników. To co ważne, dwa spotkania z dzieckiem muszą się odbyć w czasie maksymalnie 1,5 tygodnia.

JAK WYGLĄDA BADANIE?

Zaczyna się od wywiadu z rodzicem (bez obecności dziecka). Badanie właściwe to różne zadania szczególowo opisane w procedurze badania. Pełna skala IQ składa się z 10 podskal. Niewerbalna skala IQ opiera się na pięciu niewerbalnych podskalach odnoszących się do każdego z pięciu czynników poznawczych (Rozumowanie płynne, Wiedza, Rozumowanie ilościowe, Przetwarzanie wzrokowo- przestrzenne, Pamięć robocza. Werbalna skala IQ składa się z pięciu werbalnych podskal odnoszących się do każdego z pięciu czynników. Wykorzystuje się ją przeprowadzając badanie skalą pełną, a także w specjalnych przypadkach badania.

DLACZEGO AKURAT TEN TEST?

Test Stanford-Binet pozytywnie oceniony przez Komisję ds. Testów Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk. Test rekomendowany przez Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich ds. Psychologii Klinicznej. Test w wykazie narzędzi diagnostycznych Ministra Zdrowia.

ILE KOSZTUJE BADANIE?

Przeprowadzenie badania wraz z pisemną opinią kosztuje 600zł.

W przypadku, gdy jesteś naszym nowym pacjentem, zachęcamy do odbycia konsultacji z naszym psychologiem przed przeprowadzeniem badania. Z kolei po badaniu, możliwe jest również spotkanie z naszym psychologiem, aby omówić wyniki badania.

Instytut Dzielny Miś
ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content