fbpx
Funkcjonalna Ocena Widzenia TEST

Czy zastanawialiście sie jak zinterpretować wyniki badań okulistycznych? Co właściwie wynika z faktu, że Wasze dziecko ma ujemny wynik dioptrii? Trudno z tego wyciągnąć wnioski co tak naprawdę widzi Wasze dziecko i co ten wynik oznacza dla codziennego funkcjonowania.

Problem zwiększa się, jeśli Twoje dziecko ma sprzężone niepełnosprawności – czasem okuliści nawet nie podejmują się badania wzroku.

Funkcjonalna Ocena Widzenia powie Ci jak Twoje dziecko w rzeczywistości widzi. Czy dostrzega zabawki? Czy widzi przeszkody na swojej drodze? Czy jest w stanie ocenić jak wysokie są stopnie schodów?

Instytut Dzielny Miś

FUNKCJONALNA OCENA WIDZENIA – DLACZEGO WARTO JĄ WYKONAĆ?

 • UZUPEŁNIENIE DIAGNOZY MEDYCZNEJ (OKULISTYCZNEJ) O FAKTYCZNE FUNKCJONALNE POSŁUGIWANIE SIĘ WZROKIEM PRZEZ DZIECKO.
 • ADEKWATNE DOSTOSOWANIE WARUNKÓW OTOCZENIA, SPRZĘTU I ADAPTACJI ZABAWEK I POMOCY TERAPEUTYCZNYCH DO MOŻLIWOŚCI WZROKOWYCH DZIECKA, TAK ABY MAKSYMALNIE WSPOMAGAŁY JEGO CAŁOŚCIOWY ROZWÓJ.
 • WPROWADZENIE ZALECEŃ RÓWNIEŻ NA INNYCH ZAJĘCIACH TERAPEUTYCZNYCH W CELU HOLISTYCZNEGO PODEJŚCIA DO DZIECKA I JEGO POTRZEB.
 • ZAPLANOWANIE REALNYCH CELÓW TERAPII.
 • BADANIE POSTĘPÓW W TERAPII.

NA PEWNO ZDAJESZ SOBIĘ SPRAWĘ JAK WAŻNY JEST WZROK I WIDZENIE. ALE CZY WIESZ, ŻE:

 • 80-85% INFORMACJI O ŚWIECIE DOCIERA DO NAS PRZEZ ZMYSŁ WZROKU.
 • UMIEJĘTNOŚĆ WIDZENIA NIE JEST WRODZONA.
 • NAUKA WIDZENIA TO STYMULACJA WZROKOWA I DOŚWIADCZENIA WZROKOWE.
 • WZROK KIERUJE RUCHEM- TO ON JEST NAJWIĘKSZĄ MOTYWACJĄ DO RUCHU.
 • WYNIKI BADANIA OKULISTYCZNEGO NIE DETERMINUJĄ FUNKCJONOWANIA WZROKOWEGO.
 • WZROK JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ ROZWOJU RUCHOWEGO, SPOŁECZNEGO I POZNAWCZEGO.
Instytut Dzielny Miś
Instytut Dzielny Miś

JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ BADANIE?

BADANIE POLEGA NA:

 • DOKŁADNYM WYWIADZIE Z RODZICEM
 • OBSERWACJI SPONTANICZNYCH ZACHOWAŃ WZROKOWYCH DZIECKA
 • WŁAŚCIWYM BADANIEM, NA KTÓRE SKŁADA SIĘ OCENA FUNKCJI OKORUCHOWYCH, PARAMETRÓW FUNKCJONALNEGO WIDZENIA ORAZ WYKORZYSTYWANIEM WZROKU PRZEZ DZIECKO PODCZAS CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO.

DYSPONUJEMY RÓWNIEŻ WYSTANDARYZOWANYMI TESTAMI DO FUNKCJONALNEJ OCENY WIDZENIA, KTÓRE WYKORZYSTUJEMY W ZALEŻNOŚCI OD INDYWIDUALNYCH POTRZEB BADANIA. PO WYKONANIU FUNKCJONALNEJ OCENY WIDZENIA W CIĄGU TYGODNIA OTRZYMAJĄ PAŃSTWO MAILOWO LUB OSOBIŚCIE DIAGNOZĘ I ZALECENIA DLA WASZEGO DZIECKA.

NIE MA OGRANICZEŃ WIEKOWYCH – BADANIE JEST RÓWNIE PRZYDATNE DLA NIEMOWLAKÓW JAK I NASTOLATKÓW.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

NA FUNKCJONALNĄ OCENĘ WIDZENIA POPROSIMY PRZYWIEŚĆ ZE SOBĄ:

 • DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ DZIECKA, W TYM OKULISTYCZNĄ (JEŻELI TAKA JEST)
 • WCZEŚNIEJSZE FUNKCJONALNE OCENY WIDZENIA DZIECKA (JEŚLI TAKIE ISTNIEJĄ)
 • OKULARY LUB INNE POMOCE OPTYCZNE, KTÓRE DZIECKO POSIADA
 • KILKA ULUBIONYCH ZABAWEK DZIECKA
Instytut Dzielny Miś
ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450