fbpx

Integracja sensoryczna – jak rozumiemy to w Instytucie Dzielny Miś? Mamy pewne porównanie: pojęcie segregacji śmieci. Zgodzicie się, że to pojęcie jest powszechnie rozumiane. Z wielkiego worka trudno jest wybarać ważne przedmioty, które mogą jeszcze być przydatne. Tym synonimem możemy zobrazować rolę integracji sensorycznej.Na zajęciach w naszym Instytucie terapeuta pomoże Twojemu dziecku posegregować informacje, które ma zgromadzone z bodźców zewnętrznych i wewnętrznych, ale jeszcze nie umie ich wykorzystywać. Rolą terapeuty jest stworzenie możliwości poukładania, posegregowania informacji w odpowiednich „półeczkach„ tak, aby wszystkie je można było wykorzystać ponownie i z sukcesem.

Integracja sensoryczna to zdolność dziecka do rozumienia, organizowania oraz odczuwania informacji przekazywanych przez zmysły z otoczenia albo własnego ciała. Brane są tu pod uwagę informacje przekazywane przez zmysł dotyku, równowagi oraz propriocepcji.

W Dzielnym Misiu zajęcia SI skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które mają problemy z koordynacją ruchową, są apatyczne, bądź nadpobudliwe, mają problemy z koncentracją lub z uczeniem się.

W naszym Instytucie wykorzystujemy również terapię SI jako metodę dopełniającą kompleksowy proces rehabilitacji dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem, niewidzące, niedosłyszące, z ADHD oraz z zaburzeniami genetycznymi.

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content