fbpx
psycholog dziecięcy

Psycholog dziecięcy i jego rola jest często w naszym społeczeństwie niedoceniania a nawet demonizowana. Bo przecież „nasze dziecko nie jest chore psychicznie”, bo przecież „damy radę sami”, bo przecież „kiedyś nie było psychologów a nasi rodzice jakoś nas wychowali”. Przykłady można mnożyć i mnożyć.

Decyzja o wizycie u specjalisty zazwyczaj nie jest dla rodziców łatwa. Pojawiają się myśli – „jesteśmy złymi rodzicami”, „inni dają radę a my nie”. Wszystko to wynika prawdopodobnie ze złych doświadczeń lub braku wiedzy na temat tego, kim jest psycholog dziecięcy i czego możemy od niego oczekiwać.

CO SIĘ DZIEJE W GABINECIE?

Psycholog dziecięcy – wbrew nazwie – pracuje nie tylko z dziećmi, ale także z ich rodzicami i najbliższym otoczeniem. Jest to osoba, która ocenia rozwój dziecka i funkcjonowanie rodziny. Podczas oceny ważny jest wywiad z rodzicem, niejednokrotnie zbadanie postaw rodzicielskich – rozpatrzenie problemu z perspektywy środowiska, w którym dziecko funkcjonuje. Oceniając rozwój dziecka warto zwrócić uwagę na kompetencje społeczne, sprawność fizyczną, zachowanie, zabawę, emocje, więź z rodzicem, koncentrację uwagi, funkcjonowanie zmysłów, mowę oraz komunikację. Badanie ma zazwyczaj charakter funkcjonalny i przybiera formę zabawy (tak jak ewentualna późniejsza terapia). Wnikliwa analiza zgłaszanego problemu, ocena zachowań dziecka i rodziny pozwala na pomoc rodzicom i rozwiązanie trudności.

Z jakimi problemami mogą zgłosić się rodzice? Mogą być to problemy związane ze snem, jedzeniem, adaptacją, niepokojącymi zachowaniami (opóźnienia czy regresu w rozwoju poszczególnych funkcji), przeżywaniem lęków, trudnościami w nawiązaniu relacji, zachowaniami wskazującymi na jednostkę chorobową, a także różnymi zdarzeniami losowymi, traumami…

CZY DO PSYCHOLOGA TYLKO Z PROBLEMEM?

Psycholog jednak to nie tylko „pogotowie kryzysowe”. Rodzice w gabinecie mogą liczyć na pomoc z zakresu tak zwanego poradnictwa, czyli doboru zabawek i zabaw adekwatnych do wieku, doboru literatury z zakresu psychologii rozwojowej i wzmacniania kompetencji rodzicielskich, wyboru zajęć dodatkowych czy tych wspomagających rozwój.

CZY PSYCHOLOG POMOŻE NA KAŻDY PROBLEM?

Nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Psycholog nie jest od oceniania i wartościowania metod wychowawczych czy kompetencji rodzicielskich. To ktoś, kto spojrzy obiektywnie na całą sytuację, relacje, spróbuje znaleźć źródło problemu i – dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu zawodowemu – pomoże problem rozwiązać, czy to przez poradnictwo, monitorowanie, stałą terapię czy konsultację z innym specjalistą. Zadaniem psychologa jest wzmocnienie i pokazanie mocnych stron jako rodzica, a także wsparcie w rozwiązaniu problemów, które sprawiają trudność na konkretnym etapie rozwoju dziecka.

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content