fbpx
Neurologopeda

Neurologopedia jest jedną ze specjalizacji w logopedii. Neurologopeda zajmuje się profilaktyką, diagnozą i terapią osób, u których występują zaburzenia mowy i języka powstałe w wyniku uszkodzeń oraz dysfunkcji układu nerwowego. Jest to dziedzina interdyscyplinarna. Jej oddziaływania dotyczą wielu aspektów funkcjonowania dziecka z wyzwaniami rozwojowymi, m.in.: rozwoju umiejętności komunikacyjnych, rozwoju mowy czynnej i sprawności językowych, oceny budowy i sprawności narządów mowy, funkcji prymarnych (tzn. oddychania, połykania, poboru pokarmów) oraz innych umiejętności ważnych dla prawidłowego rozwoju dziecka.

Terapia neurologopedyczna jest opracowywana indywidualnie wg potrzeb małego pacjenta oraz jego rodziny i najbliższego otoczenia.

W Instytucie Fizjoterapii Funkcjonalnej „Dzielny Miś” neurologopeda zajmuje się:

  • diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, autyzmem, zespołem Aspergera;
  • wprowadzaniem komunikacji alternatywnej i wspomagającej;
  • diagnozą i terapią zaburzeń funkcji pokarmowych
  • diagnozą i terapią afazji dziecięcej i dyzartrii
  • diagnozą i terapią zaburzeń artykulacyjnych
  • diagnozą i terapią opóźnionego rozwoju mowy
  • diagnozą i terapią zaburzeń miofunkcjonalnych (kształtowanie prawidłowego wzorca ruchowego warg i języka podczas połykania oraz prawidłowej spoczynkowej pozycji języka)
ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content